KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

VYKOUKAL, Jiří, Doc. PhDr. CSc.

* 1961

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií, U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 251 080 308-9
+420 / 251 620 294
Bydliště / Home address Na Lysinách 28, 147 00 Praha 4
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address jiri.vykoukal@post.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Historiografie
Politologie, mezinárodní vztahy
Dějiny - Obecné dějiny
Dějiny - Polsko
Zaměření geografické / Geographical field of study Polonistika - Dějiny
Polonistika - Historiografie
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - novodobé dějiny Polska
- polská historiografie
- novodobé dějiny střední Evropy
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Vznik, krize a rozpad sovětského bloku v Evropě 1944-1989 / sest. Vladislav Moulis, Jaroslav Valenta, Jiří Vykoukal. - 1. vydání. - Ostrava : Amosium Servis, 1991. -372 s. - Autorský podíl: 30% textu.
- Východ: Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989 / sest. Jiří Vykoukal, Bohuslav Litera, Miroslav Tejchman - Praha : Libri, 2000. - 860 s. - Autorský podíl: 60 % textu a redakce celé knihy
- Visegrád : Možnosti a meze středoevropské spolupráce / sest. Jiří Vykoukal ... [et al.]. - Praha : Dokořán, 2003. -405 s. - Autorský podíl: 20 % textu a redakce celé knihy
- Ruské produktovody a střední Evropa / sest. Bohuslav Litera, Karel Hirman - Jiří Vykoukal - Jan Wanner ... [et al] - 1. vyd. - Praha : Eurolex, 2003. - 243 s.
- Das System und sein ewiges Dilemma. - In: Revolution und Rekon¬struktion. Der Aufbau freiheitlichen Demokratien in Ostmittel¬europa. Ein Konferenzbericht. - Berlin, 1991. - S. 43-46.
- Czynnik czeski w koncepcji rewizjonizmu historycznego Olgierda Górki. - In: Stosunki polsko-czesko-slowackie w latach 1918-1945. - 1. vydání. - Rzeszów : Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie, 1992. S. 151-156.
- Polsko: základní rysy sovětizace (1944-1948). - In: Sovětizace východní Evropy : Země střední a jihovýchodní Evropy v letech 1944-1948. - 1. vydání. - Praha : Historický ústav, 1995. S. 78-112.
- Sovětizace, lidová demokracie a komunismus. - In: Sovětizace východní Evropy : Země střední a jihovýchodní Evropy v letech 1944-1948. - 1. vydání. - Praha : Historický ústav, 1995. S. 7-36.
- Iter Polonicum aneb Piastovská idea v prvních letech poválečného Polska. - In: Historikové na cestách (cyklus sedmipřednáškový). - Praha : Sdružení historiků České republiky - Historický klub, 1997. - S. 89-102.
- Polsko-sovětské vztahy 1945-1989. - In: Rusko, Polsko, střední Evropa: dědictví minulosti a současnost. - 1. vydání. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1998. S. 31-45.
- Vzdělání a poválečná rekonstrukce. Polské vysoké školy v prvních poválečných letech. - In: Evropa mezi Německem a Ruskem. Sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty. -Praha : Historický ústav AV ČR, 2000. - S. 601-615.
- Šoa v Polsku. - In: Stín šoa nad Evropou. - Sborník přednášek uvedených ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze v lednu 2000 až prosinci 2001, Praha 2001.
- Češi v polské perspektivě: minulost a současnost. - In: Institucionalizace (ne)odpovědnosti, globální svět, evropská integrace a české zájmy II. - S.327-344. - Praha : Karolinum, 2001.
- Kdo ovládá minulost, ovládá i přítomnost? (Metodologické spory v polské historiografii let 1945-1948). - In: O dějinách a politice. Janu Křenovi k sedmdesátinám. - S.143-161. - Ústí nad Labem : Albis International, 2001.
- Koneczny, Kucharzewski and Zientara: Three Polish Surveys of Russian History. - In: Studia territorialia II. - (Acta Universitatis Carolinae ; 2001). - S. 141-183.
- Minulost a přítomnost polských univerzit (a vysokých škol) aneb skok do vzdělanosti 1990-2002. - In: Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii. - Sv. III. - Univerzity a vzdělání. - Praha : Matfyzpress, 2002. - S. 129-149.
- Rusko jako impérium v moderní polské politické a historické reflexi. - In: Média, teritoriální studia. -Praha : Matfyzpress, 2004. - (Rozvoj české společnosti v Evropské unii ; Sv. III.) - S. 399-417.
- Polsko-červen 1989 : Krize a konec jednoho systému. In: Slovanský přehled. - R. 76. - Č. 5 (1990). - S. 377-397.
- Politická a ideologická ofenzíva polských komunistů na vysokých školách po parlamentních volbách v lednu 1947. - In: Slovanský přehled. - R. 78. - Č. 1. (1992). - S. 41-48.
- Technokracie a rozvinutý socialismus: polská dekáda 1970-1980. - In: Slovanský přehled. - R. 79. - Č. 2. (1993). - S. 191-209.
- Ilegální dějiny. (Tajné univerzity a historie v Polsku v období německé okupace). - In: Slovanské historické studie. - R. XIX. - (1993). - S. 148-166.
- Politika a dějiny ve školství. (K otázce vlivu polské komunistické levice na zpracování školských projektu výuky národních dějin v letech 1944-1948). In: Slovanský přehled. - R. 79. - Č. 3-4 (1993). - S. 296-303.
- Polská historická společnost v letech 1945-1948. In: Slovanský přehled. - R. 80. - Č. 1 (1994). - S. 37-52.
- Tradice, realismus a revizionismus. (Spor o "smysl národních dějin" v polské historiografii let 1945-1948). In: Slovanský přehled. - R. 80. - Č. 3 (1994). - S. 233-246.
- Negativní tvůrci dějin. (Úvahy polské historiografie let 1945-1948 o roli německého elementu v raně historických a středověkých dějinách Polska. - In: Slovanský přehled, - R. 80. - Č. 4 (1994). - S. 367-380.
- Národní dějiny v polské publicistice let 1945-1948. - In: Slovanský přehled. - R. 81. - č. 1 (1995). - S. 21-32.
- K otázce výkladu tzv. sovětizace střední a jihovýchodní Evropy v letech 1945-1948. - In: Slovanský přehled. - R. 81. - Č. 2 (1995). - S. 139-153.
- Dvousečná politická taktika polských komunistů v době legální opozice Stanisława Mikołajczyka a první volené vládní koalice (červen 1945-podzim 1948). In: Slovanský přehled. - R. 81. - Č. 3 (1995). - S. 219-228.
- Půlstoletí od tragického úmrtí Marceli Handelsmana (1882-1945). - In: Slovanský přehled. - R. 81. - č. 3 (1995). - S. 282-285.
- Vratislavský sjezd polských historiku v zárí 1948. - In: Slovanské historické studie. - R. XXI (1995). - S. 197-250.
- Polská regionální historiografie po druhé světové válce. -In: Slovanský přehled. - R. 82. - Č. 2 (1996). - S. 157-171.
- Rozhovory mezi londýnským podzemím a polskými komunisty v únoru 1943. - In: Slovanský přehled. - R. 83. - Č. 1 (1997). - S. 49-68.
- Cesta k ustavení druhé polské prozatímní vlády v červnu 1945. - In: Slovanský přehled. - R. 83. - č. 2 (1997). - S. 1253-165.
- Počátky praktické historiografie (dějiny a politika v polském osvícenství). - In: Slovanský přehled. - R. 83. - Č. 4 (1997) - S. 379-387.
- Joachim Lelewel a romantická historiografie. - In: Slovanský přehled. - R. 84. - Č. 1 (1998). - S. 21-38.
- Organická práce a historická reflexe. - In: Slovanský přehled - R. 84. - Č. 2 (1998). - S. 189-201.
- Neoromantický zlom v polské historiografii. - In: Slovanský přehled. - R. 84. - Č. 3 (1998). - S. 233-241.
- Historické školy v rozděleném Polsku 1795-1918 (historická metodologie a národní dějiny). - In: Slovanský přehled. - R. 84. - Č. 4 (1998). - S. 321-338.
- Obraz novověku v polské historiografii let 1945-1948. - In: Slovanské historické studie. - R. 24 (1998). - S. 145-165.
- Polské historické školy v 19.století (problém politických antinomií). - In: Slovanský přehled. - R. 85. - Č. 1 (1999). - S. 33-49.
- Polské vidění Ruska: příklad negativního stereotypu (I. Vývoj do roku 1918). - In: Slovanský přehled. - R. 85. - Č. 2 (1999). - S. 127-147.
- Polské vidění Ruska: příklad negativního stereotypu (II. Vývoj do roku 1980). - In: Slovanský přehled. - R. 85. - Č. 4 (1999). - S. 433-456.
- Polské vidění Ruska: příklad negativního stereotypu (III. Totalitarismus a objevení historie). - In: Slovanský přehled. - R. 86. - Č. 1 (2000). - S. 25-43.
- Polské vidění Ruska: příklad negativního stereotypu (IV. Syntézy kanonické i nekanonické). - In: Slovanský přehled. -R. 86. - Č. 2 (2000). - S. 215-238.
- Polské vidění Ruska: příklad negativního stereotypu (V. Setrvačnosti a inovace 90. let). - In: Slovanský přehled. - R. 86. - Č. 3 (2000). - S. 333-343.
- “Dějiny” dějin polské historiografie (přehled základních koncepcí a přístupů). - In: Slovanský přehled. - R. 87. - Č. 2 (2001). - S. 139-163.
- Židé v rozděleném Polsku: I. Asimilace a emancipace. - In: Slovanský přehled. - R. 88 (2002). - S. 19-32.
- Židé v rozděleném Polsku: II. Emancipace versus antisemitismus. - In: Slovanský přehled. - R. 88. - Č. 2 (2002). - S. 177-193.
- Politická a historická reflexe roku 1863 v meziválečném Polsku. - In: Slovanský přehled. - R. 88. - Č. 3 (2002). - S. 311-320.
- Od optimismu k realismu: politika a filozofie dějin na počátku polské meziválečné historiografie. - In: Slovanský přehled. - R. 88. - Č. 4 (2002). - S. 499-520.
- Ropa a plyn v polské energetice 20. století: léta 1918-1980. - In: Slovanský přehled. - R. 89. - Č. 1 (2003). - S. 69-85
- Jamalská cesta aneb plynárenská konverze polské energetiky v letech 1980-1995. - In: Slovanský přehled. - R. 89. - Č. 2 (2003). - S. 215-236.
- Od sarmatských genealogů ke kritickým diletantům: skupinový portrét polské osvícenské historiografie. Slovanský přehled. - Roč. 88. - Č. 3 (2003). - S. 305-324.
- Mniši, mecenáši a knihkupci. Zrod moderních institucí polské kultury. - In: Dějiny a současnost. - Roč. 26. - č. 4(2004). - S. 40-44.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek