KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

JIRÁSEK, Karel, Mgr.

* 1972

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Slovanský ústav, Valentinská 1, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 224 800 270
Bydliště / Home address Mečislavova 14, 140 00 Praha 4
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

+420 / 241 740 373
Mobil / Mobile number +420 / 737 517 034
E-mail / E-mail address agram...centrum.cz; agram...email.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Jazykověda
Překladatelé
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Literární věda - bosenská literatura
Dějiny - Bosna a Hercegovina
Literární věda - chorvatská literatura
Dějiny - Chorvatsko
Jazykověda - chorvatština
Dějiny - Jugoslávie
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Literární věda - Literární historie
Literární věda - slovinská literatura
Dějiny - Slovinsko
Jazykověda - slovinština
Jazykověda - srbština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Kroatistika - Dějiny
Serbistika - Dějiny
věda o Bosně a Hercegovině - Dějiny
Balkán - Dějiny
Kroatistika - Jazykověda
Serbistika - Jazykověda
Slovenistika - Jazykověda
věda o Bosně a Hercegovině - Jazykověda
Balkán - Jazykověda
Kroatistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Serbistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Slovenistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
věda o Bosně a Hercegovině - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Kroatistika - Literární věda
Serbistika - Literární věda
věda o Bosně a Hercegovině - Literární věda
Balkán - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - kroatistika
- slovenistika
- lexikologie a lexikografie
- dialektologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - France Prešeren v překladech Jaromíra Boreckého. - In: France Prešeren očima pražských slovenistů. - Praha : Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2000. - S. 26-29.
- Konvergentní a divergentní jazykové tendence (purismus u jižních Slovanů). - In: Studia balcanica bohemo-slovaca. - Sv. V. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2002. - S. 216-330.
- Soudobá chorvatská literatura psaná čakavským dialektem. - In: Slavica comparativa. - Praha : Euroslavica, 2002. - S. 88-96.
- Bibliografie české literární vědy / sest. K. Jirásek a M. Nedvědová. - In: České a slovenské práce o jihovýchodní Evropě : Bibliografie za léta 1991 - 2000. - Brno : Ústav slavistiky FF MU a Historický ústav AV ČR, 2003. - S. 79-125.
- Terst a slovinští autoři. - In: Století Srečka Kosovela. -Praha : Česko-lužický věstník, 2005.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek