KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

DAMBORSKÝ, Jiří, Prof. PhDr. DrSc.

* 1927 - 2013

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda - čeština
Jazykověda - chorvatština
Etnografie, folkloristika a etnologie - Kašubové
Jazykověda - kašubština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - Obecná lingvistika
Etnografie, folkloristika a etnologie - Poláci
Dějiny - Polsko
Jazykověda - polština
Jazykověda - ruština
Jazykověda - slovenština
Jazykověda - slovinština
Jazykověda - srbochorvatština
Jazykověda - srbština
Jazykověda - staroslověnština, církevní slovanština
Zaměření geografické / Geographical field of study Polonistika - Dějiny
Polonistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Bohemistika - Jazykověda
Rusistika - Jazykověda
Kroatistika - Jazykověda
Polonistika - Jazykověda
Slovakistika - Jazykověda
Slovenistika - Jazykověda
Sorabistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - polonistika
- rusistika
- srbochorvatistika (jazykovědná)
- obecná jazykověda
- srovnávací lingvistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení ČR
- Polskie Towarzystwo Językoznawcze
- Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Publikační činnost / Publications - Neurčité a jmenné tvary slovesné v polštině. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1967. - 80 s. - (Acta Univ. Palackianae Olomucensis. Fac. Phil. 44, Philologica ; 24).
- Participium l-ové ve slovanštině. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1967. - 172 s. - (Dissertationes Univ. Varsoviensis ; 15).
- Studia porównawcze nad słownictwem i frazeologią polską i
czeską. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1977. - 145 s.
- Podstawy gramatyki języka czeskiego. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1970. - 190 s.
- Mluvíte česky ? : zwięzły kurs języka czeskiego. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1972. - 281 s.
- Polština a franština ve vájemném vztahu. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1999. - 285 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek