KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

IREINOVÁ, Martina, PhDr.  Ph.D.

* 1970

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český, Oddělení dialektologické, Veveří 97, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 532 290 296
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address ireinova@ujc.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.ujc.cas.cz/zakladni-informace/pracovnici/ireinova-martina.html

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Jazykověda - čeština
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dialektologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - členka Mezinárodní komise Slovanského jazykového atlasu (Общеcлавянский лингвистический атлас)
Publikační činnost / Publications - BALHAR, Jan (vedoucí autorského kolektivu) – BACHMANNOVÁ, Jarmila – BALÁTOVÁ, Eva – ČIŽMÁROVÁ, Libuše – FIC, Karel – HLUBINKOVÁ, Zuzana – IREINOVÁ, Martina – KLOFEROVÁ, Stanislava – PLESKALOVÁ, Jana – ŠIPKOVÁ, Milena – VOJTOVÁ, Jarmila: Český jazykový atlas 3. Praha: Academia, 1999. 577 s. ISBN 80-200-0654-0. – členka autorského kolektivu
- BALHAR, Jan (vedoucí autorského kolektivu) – BACHMANNOVÁ, Jarmila – BALÁTOVÁ, Eva – ČIŽMÁROVÁ, Libuše – FIC, Karel – HLUBINKOVÁ, Zuzana – IREINOVÁ, Martina – KLOFEROVÁ, Stanislava – KONEČNÁ, Hana – ŠIPKOVÁ, Milena: Český jazykový atlas 4. Praha: Academia, 2002. 626 s. ISBN 80-200-0921-3. – členka autorského kolektivu
- BALHAR, Jan (vedoucí autorského kolektivu) – BACHMANNOVÁ, Jarmila – ČIŽMÁROVÁ, Libuše – FIC, Karel – HLUBINKOVÁ, Zuzana – IREINOVÁ, Martina – KLOFEROVÁ, Stanislava – KOMÁRKOVÁ, Zina – KONEČNÁ, Hana – ŠIPKOVÁ, Milena: Český jazykový atlas 5. Praha: Academia, 2005. 680 s. ISBN 80-200-1339-3. – členka autorského kolektivu
- BALHAR, Jan (vedoucí autorského kolektivu) – BACHMANNOVÁ, Jarmila – ČIŽMÁROVÁ, Libuše – HLUBINKOVÁ, Zuzana – IREINOVÁ, Martina – KLOFEROVÁ, Stanislava – KOMÁRKOVÁ, Zina – KONEČNÁ, Hana – PŘADKOVÁ, Petra – SPINKOVÁ, Stanislava – ŠIPKOVÁ, Milena: Český jazykový atlas, Dodatky. Praha: Academia, 2011. 579 s. ISBN 978-80-200-1967-7. – členka autorského kolektivu
(kompletní Český jazykový atlas je též dostupný z: https://cja.ujc.cas.cz/)

- Slovník nářečí českého jazyka. [online]. Dostupné z: https://sncj.ujc.cas.cz/ – členka autorského kolektivu
- Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. [online]. Dostupné z: https://spjms.ujc.cas.cz/ – členka autorského kolektivu

- Ireinová, Martina: Frekvence hlavních obecně českých hláskoslovných jevů v mluvě nejstarší jindřichohradecké generace, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, A 52, 2004, s. 115–123.
- Ireinová, Martina: Nadnárodní jazykové atlasy a česká dialektologie. In: Holub, Zbyněk – Sukač, Roman (eds.): Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011, s. 157–163. ISBN 978-80-7248-773-8.
- Ireinová, Martina: Materiálová základna a zdroje Slovníku nářečí českého jazyka. In: Rembiszewska, Dorota Krystyna (ed.): Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo. Warszawa–Łomża: Instytut Slawistyki PAN, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, 2016, s. 75–82. ISBN 978-83-64031-42-7, 978-83-86175-98-7. Dostupné též z:
http://www.ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/60
- Ireinová, Martina: Mluva v českých městech a nivelizační procesy v tradičních dialektech. In: Rembiszewska, Dorota Krystyna (ed.): Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku. Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2017, s. 141–146. ISBN 978-83-64031-68-7. Dostupné též z: http://www.ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/126

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek