KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

PÁLUŠOVÁ, Martina, Mgr., Ph.D.

* 1982

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 585 633 373
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address martina.palusova@upol.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.slavistika.upol.cz/katedra/clenove_katedry/Palusova_Martina-1.html

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda - ruská literatura
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Jazykověda
Rusistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - translatologie
- ruské divadlo a dramatická tvorba

Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Komora soudních tlumočníků České republiky
Publikační činnost / Publications - Specifika překládání dramatických textů. (Několik tezí k problematice překladu nejen současných ruských dramat).- In: Bohemica Olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. S. 365-369. ISSN 1803-876X.

- Современная русская драма в чешских переводах. - In: Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. ISSN 0139-9268.

- Divadelní hra Slepice Nikolaje Koljady v překladu Gabriely Palyové. - In: Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISSN 0139-9268.

- Гоголевские мотивы в современной русской драматургии. - In: Пехал; З., Зырянов, О.: Н. В. Гоголь как художественный и культурно-исторический феномен. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2015. S. 167-172. ISBN 978-80-244-4644-8.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek