KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

JENIŠTA, Jan, Mgr., Ph.D.

* 1983

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 585 633 542
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address jan.jenista@upol.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.polonistika.upol.cz/polonistika/clenove_sekce/Jenista_Jan-1.html

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda
Překladatelé
Literární věda - česká literatura
Jazykověda - čeština
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - polská literatura
Jazykověda - polština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Polonistika - Jazykověda
Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Polonistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Bohemistika - Literární věda
Polonistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Česko-polské literární a kulturní vztahy po roce 1945
- Literární komparatistika
- Translatologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Člen Obce překladatelů
Publikační činnost / Publications - Pogranicze w czeskiej perspektywie oglądu. - In: Pograniczość i pogranicza w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015, s. 19-28. ISBN 978-83-7395-644-5.
- Titul prozaického textu jako překladový problém na příkladu nové polské prózy. - In: Rossica Olomoucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2014, roč. LIII (53), č. 1, s. 33-38. ISSN 0139-9268.
- Cvičebnice překladu pro polonisty / ... a Pernická, I. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. 50 s. ISBN 978-80-244-3427-8.
- Hranice experimentu. Překlady nejnovější polské prózy do češtiny. - In: Tradícia a inovácia v translatologickom výskume IV.. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013, s. 46-54. ISBN 978-80-558-0355-5.
- Mladá polská próza ve středoevropském kontextu. Disertační práce. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. 179 s.
- Třiatřicet. Mladá česká, německá, polská, slovenská a ukrajinská próza / ... a Bořilová, M., Hořák, M., Tarnawska-Grzegorzyca, A. Olomouc : Univerzita Palackého, 2011. ISBN 978-80-244-2735-5.

Literární překlad:

- Sylwia Chutnik: Kapesní atlas žen. Praha: Fra, 2014 (spolu s dalšími překladateli)
- Michał Witkowski: Královna Barbara. Praha: Fra, 2012
- Grzegorz Jankowicz, Lucie Zakopalová (eds.), Antologie současné polské poezie. Praha: Fra, 2011. Překlad básní Jacka Dehnela, Edwarda Pasewicze a Piotra Macierzyńského
- Łukasz Dębski: Café Szafé. Praha: Dauphin, 2009
- Serhij Žadan: Berlín, o nějž jsme přišli. V: Rita Kindlerová (ed.), Expres Ukrajina. Antologie současné ukrajinské povídky. Zlín: Kniha Zlín, 2008
- Michał Witkowski: Chlípnice. Praha: Fra, 2007

Překlady dalších autorů: Sylwia Chutnik, Jan Krasnowolski, Irena Karpa, Michał Olszewski, Filip Springer

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek