KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

LOPATKOVÁ, Markéta, doc. RNDr., Ph.D.

*

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Ústav formální a aplikované lingvistiky, Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 951 554 258
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address lopatkova@ufal.mff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://ufal.mff.cuni.cz/marketa-lopatkova

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - počítačová a formální lingvistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies členka Vědecké rady FF UK
členství v odb. organizacích:
- Pražský lingvistický kroužek (od 2006)
- Association for Computational Linguistics (2003, 2007, 2009, 2010)
- European Language Resources Association (od 2006)
členka redakční rady:
- Slovo a slovesnost
- Korpus - gramatika - axiologie
Publikační činnost / Publications Monografie:

- Mluvnice současné češtiny 2 - Syntax češtiny na základě anotovaného korpusu / J. Panevová a kol. - Praha: Karolinum, 2014. - 382 s.(autorský kolektiv E. Hajičová, V. Kettnerová, M. Lopatková, M. Mikulová, M. Ševčíková)
- Valenční slovník českých sloves / ... a Z. Žabokrtský, V. Kettnerová. - Praha: Karolinum, 2008. - 382 s. (ve spolupráci se K. Skwarskou, E. Bejčkem, K. Hrstkovou, M. Novou, M. Tichým)
http://ufal.mff.cuni.cz/legacy/vallex/3.0/
- O homonymii předložkových skupin v češtině : (co umí počítač?) - Praha: Karolinum, 2003.

Časopisecké příspěvky (výběr):

- Shoda doplňku v reflexivních konstrukcích v češtině / V. Kettnerová, M. Lopatková, J. Panevová. - In: Slovo a slovesnost, 76, 2015, č. 3, s. 198-214.
- An Interplay between Valency Information and Reflexivity / V. Kettnerová, M. Lopatková, J. Panevová. - In: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 102, 2014, s. 105–126.
- Mapping Semantic Information from FrameNet onto VALLEX / V. Kettnerová, M. Lopatková, E. Bejček. - In: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 97, 2012, s. 23-41.
- Annotation of sentence structure: Capturing the relationship between clauses in Czech sentences / M. Lopatková, P. Homola,N. Klyueva. - In: Language Resources and Evaluation, 46, 2012, č. 1, s. 25-36.
- Towards a Formal Model for Functional Generative Description: Analysis by Reduction and Restarting Automata / M. Lopatková, M. Plátek, P. Sgall. - In: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 87, 2007, s. 7-26.

Konf. příspěvky (výběr):

- Reflexive Verbs in a Valency Lexicon: The Case of Czech Reflexive Morphemes / V. Kettnerová, M. Lopatková. - In: Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus (EURALEX 2014), EURAC research, Bolzano/Bozen, Italy, s. 1007-1023, 2014.
- At the Lexicon-Grammar Interface: The Case of Complex Predicates in the Functional Generative Description / V. Kettnerová, M. Lopatková. - In: Proceedings of the Third International Conference on Dependency Linguistics (Depling 2015), s. 191–200, Uppsala, Sweden, August 24–26 2015. Uppsala University, Department of Linguistics and Philology, Uppsala, Sweden
- Automatic Processing of Linguistic Data as a Feedback for Linguistic Theory / V. Kuboň, M. Lopatková, J. Mírovský. - In: Proceedings of the 12th Mexican International Conference on Artificial Intelligence (MICAI 2013), LNCS 8265, vol.I., Springer, Heidelberg, Germany, s. 252-264, 2013.
- The Syntax-Semantics Interface of Czech Verbs in the Valency Lexicon / V. Kettnerová, M. Lopatková, E. Bejček. - In: Proceedings of the 15th EURALEX International Congress, University of Oslo, s. 434-443, 2012.
- Studying Formal Properties of a Free Word Order Language / V. Kuboň, M. Lopatková, M. Plátek. - In: Proceedings of the 25th International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference (FLAIRS 25), The AAAI Press, Marco Island, FL, USA, s. 300-305, 2012.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek