KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

CSIRIKOVÁ, Marie, Doc., PhDr., CSc.

* 1947

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - ruština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - rusistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Zrádná slova v ruštině /... a Nataša Koníčková. Slovník rusko-českých homonym. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-405-3
- Ruská gramatika ve cvičeních /... a Bohuslava Golčáková. Praha: Leda, 2012. ISBN 978-80-7335-263-9.
- Odborný překlad v právní praxi. Praha: UK v Praze – FF, 2012. ISBN 978-80-7308-406-6.
- Prikladnaja lingvistika i jejo mesto v processe obučenija russkomu jazyku v vuzach /... a Radka Hříbková. In: Chronos – Logos – Topos v současném filologickém bádání. Praha: Karolinum, 2012, s. 95-102. ISBN 978-80-246-2231-6.
- Rusko-český a česko-ruský slovník s důrazem na užití ve větách /... a Nataša Koníčková. Praha: Leda, 2010. ISBN 978-80-7335-143-4.
- Česko-ruský odborný slovník z oblasti ekonomické, politické a právní /... a Danuše Oganesjanová a Jelena Tregubova. 2., upr. vyd. Praha: Linde, 2008. ISBN 978-80-7201-749-2.
- Rusko-český odborný slovník z oblasti ekonomické, politické a právní /... a Danuše Oganesjanová a Jelena Tregubova. 2., upr. vyd. Praha: Linde, 2008. ISBN 978-80-7201-748-5.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek