KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ROZBOUDOVÁ, Lenka, PhDr., Ph.D.

* 1981

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra rusistiky a lingvodidaktiky, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 900 752
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address lenka.rozboudova@pedf.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Metodika výuky cizích jazyků, didaktika
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - ruština
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Rusistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies Členka redakční rady časopisu Литература в школе (RF)
Publikační činnost / Publications - ROZBOUDOVÁ, L., KONEČNÝ, J. Современная дидактика русского языка как второго иностранного:иыбранные аспекты обучения русскому языку в чешской образовательной среде. Praha: Karolinum, 2021. 145 s. ISBN 978-80-246-5075-3.

- ROZBOUDOVÁ, L. Современная дидактика русского языка как второго иностранного: речевые умения. Praha: Karolinum, 2020. 147 s. ISBN 978-80-246-4635-0.

- ROZBOUDOVÁ, L., KONEČNÝ, J. Современная дидактика русского языка как второго иностранного: языковые средства. Praha: Karolinum, 2018. 118 s. ISBN 978-80-246-4277-2.

- ROZBOUDOVÁ, L., MIKOLÁŠOVÁ, Z. Мотивы выбора русского языка как второго иностранного в чешской образовательной среде. Acta et Commentationes: Sciences of Education. 2020, 20 (2), s. 89-95. ISSN 1857-0623, E-ISSN 2587-3636. DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.89-95.

- ROZBOUDOVÁ, L. Frazeologie ve výuce ruštiny jako nástroj dialogu kultur. Didaktické studie. 2019, 11 (2), s. 15-26. ISSN 1804-1221.

- ROZBOUDOVÁ, L., KONEČNÝ, J., MARKOVA, E. M. Школьные учебники русского языка в Чехии сегодня: плюсы и минусы. Русистика. 2019, том 17, 1, 90-102. ISSN 2618-8171. DOI: 10.22363/2618-8163-2019-17-1-90-102.

- ROZBOUDOVÁ, L., KONEČNÝ, J. Interdisciplinarita ve výuce ruského jazyka. In Interdisciplinarita ve výuce jazyků. Praha: Karolinum, 2021, s. 74–86.

- ROZBOUDOVÁ, L. Formování IKK v ruském jazyce v národnostně heterogenních skupinách. In Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 3. Plzeň: Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, 2019, s. 69-79. ISBN 978-80-261-0932-7.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek