KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KONEČNÝ, Jakub, PhDr., Ph.D.

* 1987

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra rusistiky a lingvodidaktiky, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 900 753
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address jakub.konecny@pedf.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Metodika výuky cizích jazyků, didaktika
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - Obecná lingvistika
Jazykověda - ruština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Rusistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies Člen redakční rady časopisu Stephanos (Moskva, RF)
Člen redakční rady časopisu Acta Neophilologica (Olsztyn, PL)

Publikační činnost / Publications - ROZBOUDOVÁ, L., KONEČNÝ, J. Sovremennaja didaktika russkogo jazyka kak vtorogo inostrannogo: Izbrannyje aspekty obučenija russkomu jazyku v češskoj obrazovatelnoj srede. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2021, 146 s. ISBN 978-80-246-5075-3.

- KONEČNÝ, J., BARHUDAROVA, E. L. Zvukovye sistemy russkogo i češskogo jazykov v kontekste obučenija čechov russkomu proiznošeniju. Профессорский журнал. Серия: Русский язык и литература. 2021, 3 (7), 39-46. ISSN 2687-0339.

- KONEČNÝ, . Morfologija sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka: vvedenie i glagol. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020, 63 s. ISBN 978-80-7603-250-7.

- KONEČNÝ, J., ROZBOUDOVÁ, L. Didaktika fonetiki i grafiki v pedagogičeskoj praktike. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedaogická fakulta, 2019, 71 s. ISBN 978-80-7603-134-0.

- KONEČNÝ, J. Fonetičeskaja grammotnost i jejo mesto v processe obučenija RKI. In: Current issues of the Russian language teaching XIII. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 136-140. ISBN 978-80-210-9077-4.

- ROZBOUDOVÁ, L., KONEČNÝ, J., MARKOVA, E. M. Školnye učebniki russkogo jazyka v Čechii segodnja: pljusy i minusy. Rusistika. 2019, 17 (1), 90-102. ISSN 2618-8163. DOI 10.22363/2618-8163-2019-17-1-90-102.

- ROZBOUDOVÁ, L., KONEČNÝ, J. Sovremennaja didaktika russkogo jazyka kak vtorogo inostrannogo : jazykovyje sredstva. 1 vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2018, 118 s. ISBN 978-80-246-4277-2.

Kompletní přehled publikační činnosti na webu https://krl.pedf.cuni.cz/index.php/pracovnici-2/phdr-jakub-konecny-ph-d/

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek