KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KREJČOVÁ, Elena, Mgr., Ph.D.

* 1973

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 494 912
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number 604 207 599
E-mail / E-mail address ekrejcova@phil.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.muni.cz/phil/people/23084

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Paleoslavistika
Jazykověda - bulharština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - staroslověnština, církevní slovanština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bulharistika - Jazykověda
Paleoslavistika - Paleoslavistika
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Současný bulharský jazyk
- komparativní slovanská jazykověda
- paleoslavistika a historický vývoj bulharštiny
- teorie a praxe překladu
- metodika výuky cizího jazyka
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications Viz http://www.muni.cz/phil/people/23084/publications

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek