KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KREJČÍ, Pavel, Mgr., Ph.D.

* 1971

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 494 266
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number 605 975 782
E-mail / E-mail address pkrejci@phil.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.muni.cz/phil/people/23013

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Jazykověda - bosenština
Jazykověda - bulharština
Jazykověda - čeština
Jazykověda - chorvatština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - srbochorvatština
Jazykověda - srbština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Bulharistika - Jazykověda
Kroatistika - Jazykověda
Serbistika - Jazykověda
Slovakistika - Jazykověda
věda o Bosně a Hercegovině - Jazykověda
Balkán - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Balkanistika
- jihoslovanské jazyky (především bulharština, srbština a chorvatština)
- problematika překladu
- idiomatika a frazeologie
- historický vývoj jednotlivých jihoslovanských jazyků a proces standardizace jejich spisovných podob
- kontrastivní studium češtiny, chorvatštiny, srbštiny a bulharštiny
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - vedoucí Semináře jihoslovanských filologií a balkanistiky v rámci Ústavu slavistiky FF MU
- člen oborové komise oboru Paleoslovenistika a slovanské jazyky (Ph.D.)
- člen oborové komise oboru Filologicko-areálová studia (Ph.D.)
- člen redakční rady časopisu Bălgarska reč
- člen Jazykovědného sdružení České republiky
Publikační činnost / Publications Viz http://www.muni.cz/phil/people/23013/publications

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek