KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

DOLEŽELOVÁ, Eva, doc. PaedDr., CSc.

* 1939

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Filozofie a estetika
Jazykověda
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - čeština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - Obecná lingvistika
Jazykověda - ruština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Filozofie a estetika
Rusistika - Filozofie a estetika
Bohemistika - Jazykověda
Rusistika - Jazykověda
Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Rusistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Výzkum v oblasti ruské morfologie, komparativní aspekt (čeština – ruština)
- Výzkum v oblasti metodiky výuky ruského jazyka
- Výzkum v oblasti moderní koncepce, vývoje a psaní učebnic ruštiny
- Výzkum v oblasti pojetí monologu a dialogu a jejich role ve výuce ruského jazyka
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Odborný garant výuky ruského jazyka na PdF MU
- členka České asociace rusistů
Publikační činnost / Publications Výběr z publikační činnosti, bibliografie též na http://www.muni.cz/ped/people/1698/publications

- Istorija obučenija russkomu jazyku v universitětě im. Masarika. - In: Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku X. - Brno : Masarykova univerzita, 2012. - S. 11-14. ISBN 978-80-210-5991-7.
- 10. mezinárodní vědecká konference k aktuálním problémům vyučování ruštině. - In: Cizí jazyky. Časopis pro teorii a praxi, Praha, UK v Praze, Pedagogická fakulta. 2012. Roč. 56, č. 2, s. 37-40. ISSN 1210-0811.
- Lekcii po morfologii russkogo jazyka. 3. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2013. 159 s. ISBN 978-80-210-6232-0.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek