KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

SOKOLOVA, Anastasia, Mgr.

* 1987

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra ruského jazyka a literatury, Poříčí 623/9, 603 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 495 724
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address sokolova@ped.muni.cz; nastya.a.sokolova@gmail.com
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.muni.cz/ped/people/365354

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Paleoslavistika
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - balkánské jazyky
Jazykověda - čeština
Jazykověda - Obecná lingvistika
Jazykověda - ruština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Rusistika - Jazykověda
Balkán - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Historický vývoj slovanských jazyků (ruština, čeština, jihoslovanské jazyky)
- Výuka ruštiny pro studenty se specifickými poruchami učení
- Fonetika a fonologie ruštiny
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení ČR
Publikační činnost / Publications Výběr z publikační činnosti, bibliografie též na https://www.muni.cz/people/365354/publications

- K voprosu o sinchronizacii lingvističeskich slovarej diachroničeskich korpusov: pravila ustanovlenija sootvetstvij /... a Olga GULINA. 2009. Dostupné: http://textualheritage.org/content/view/269/138/lang,russian/.
- Obučenije russkomu jazyku kak inostrannomu češskich studentov s narušenijami slucha. - In: Aktualjnyje problemy obučenija russkomu jazyku X. Brno: Masarykova univerzita, 2012. - S. 611 -615. ISBN 978 -80 -210 -5991 -7.
- Slavjanskij perfekt: morfologija ili sintaksis (na matěriale staroslavjanskogo, drevněrusskogo i staročešskogo jazykov).- In: Gumiljeva, L.N.. Materialy I -go meždunarodnogo naučnogo simpoziuma "Integrativnyje funkcii sovremennoj komparativistiki". Астана: ENU, 2013. - S. 331 -334, 4 s. ISBN 978 -601 -7429 -89 -8.
- Slavjanskij perfekt: morfologičeskije i sintaksičeskije osobennosti.- In: Акимова, Э.Н.. Russkij jazyk kak gosudarstvennyj jazyk Rossijskoj Federacii v uslovijah polietničeskogo i polikulʹturnogo regiona: materialy mežregion. nauč. konf., g. Saransk, 22 -24 maja 2013 g. Moskva-Saransk: Mordovskij gosudarstvennyj universitet universitet im. N.P. Ogareva, 2013.- S. 187 -190, 4 s. ISBN 978 -5 -906011 -02 -2.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek