KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KITZLEROVÁ, Jana, Mgr., PhD.

* 1978

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav východoevropských studií, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 619 272
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 608 266 307
E-mail / E-mail address jana.kitzlerova@ff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://uves.ff.cuni.cz/node/192

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Literární věda
Překladatelé
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - čeština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - Obecná lingvistika
Literární věda - ruská literatura
Jazykověda - ruština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Jazykověda
Rusistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - rusistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications Monografie:
- Od slova k revoluci. Poetický svět raného Majakovského prizmatem lingvistické analýzy. - Praha: Karolinum, 2014. - 124 s. ISBN 978-80-246-2622-2.

Studie a články:
- Лингвистический анализ, орудие интерпретации поэтического текста: Бог в стихах В. В. Маяковского. - In: Balto–Slavicum Pragense, Acta Slavica et Baltica. Volumen VII. / ed. J. Marvan. - Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2007. - S. 91-100.
- Příspěvek k deskripci funkce zájmen ve verších V. V. Majakovského. - In: Opera Slavica, 1–2/2010.-Brno: 2010. - S. 25-32.
- K deskripci „revolučního“ světa pomocí metafory v básních V. V. Majakovského (1917 – 1918). - In: Etnicita slovanského areálu (Historické proměny a současný stav).- Červený Kostelec, Praha: P. Mervart, FF, 2011. - S. 181-190.
- Co je neosvojitelné (překladatelská praxe jako pomocník při osvojování cizího jazyka). - In: Prolínání slovanských prostředí/M. Černý, K. Kedron, M. Příhoda (eds.). - Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012. - S. 195-206.
- K mestu lozungov v poezii i izobrazitelnom iskusstve Majakovskogo (1917-1918 godov). - In: Anzeiger fur Slavische philologie 40, Graz 2013. - S. 51-74.

Překlady:
- Pavel Peppernštejn, Stařecká dieta. - In: Plav. Měsíčník pro světovou literaturu, 4/2010, s. 21–25.
- Andrej Platonov, Z deníku. - In: Plav. Měsíčník pro světovou literaturu, 7/2013, s. 26-31. (kolektivní překlad)
- Boris Strugackij, Je člověk myslící bytost? - In: Tvar, 5/2015, s. 12. (kolektivní překlad)


Bibliografie též na http://uves.ff.cuni.cz/node/192

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek