KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KALITA, Inna, PhDr., PhD.

* 1969

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Katedra bohemistiky, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address inna.kalita@ujep.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://www.pf.ujep.cz/cs/kontakt/kalita-inna

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda - běloruská literatura
Dějiny - Bělorusko
Etnografie, folkloristika a etnologie - Bělorusové
Jazykověda - běloruština
Jazykověda - čeština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - lexikografie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Jazykověda - Obecná lingvistika
Literární věda - ruská literatura
Jazykověda - ruština
Jazykověda - Translatologie
Literární věda - ukrajinská literatura
Zaměření geografické / Geographical field of study Bělorusistika - Dějiny
Bělorusistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Bohemistika - Jazykověda
Rusistika - Jazykověda
Bělorusistika - Jazykověda
Bělorusistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Rusistika - Literární věda
Bělorusistika - Literární věda
Ukrajinistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - rusistika a bělorusistika
- výuka ruštiny jako cizího jazyka
- jazyková a literární komparatistika
- sociolingvistika
- frazeologie
- lingvokulturologie
- stylistika
- fonetika
- literatura sovětského období
- magický realismus
- tvorba D. Lipskerova
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Mezinárodní asociace bělorusistů (Міжнародная асацыяцыя беларусістаў)
- Spolek ruské kulturologie (сетевое сообщество Российская культурология)
Publikační činnost / Publications Knižní publikace:

- Очерки по компаративной фразеологии II. Цветная палитра в национальных картинах мира русских, беларусов, украинцев и чехов. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2017. 256 s. ISBN 978-80-7561-105-5.
- Очерки по компаративной фразеологии. Серая палитра в национальных картинах мира русских, беларусов и чехов. М.: Дикси Пресс, 2016. 176 s. ISBN 978-5-905490-35-4.
- Магические реминисценции в творчестве Дмитрия Липскерова. М.: Дикси Пресс, 2015. 272 s. ISBN 978-5-905490-30-9.
- Стилистические трансформации русских субстандартов, или книга о сленге. М.: Дикси Пресс, 2013. 240 s. ISBN 978-5-905490-15-6.
- Obrysy a tvary nespisovnosti: ruština vs. čeština. Komparativní pohled. Ruský slang v procesu vývoje. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2011. 194 s. ISBN 978-80-7414-427-1.
- Современная Беларусь: языки и национальная идентичность. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2010. 300 s. ISBN 978-80-7414-324-3.

Slovník:

- Česko-běloruský frazeologický slovník. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2017. 258 s. ISBN 978-80-7561-106-2.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek