KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ČMELÍKOVÁ-GAZDOŠOVÁ, Oxana, Mgr. Ph.D.

* 1980

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 549 494 759
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address oxana.cmelikova@gmail.com
Osobní webová prezentace / Personal web site http://is.muni.cz/osoba/39877

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Paleoslavistika
Překladatelé
Jazykověda - čeština
Jazykověda - Translatologie
Jazykověda - ukrajinština
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Ukrajinistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - ukrajinský jazyk
- terminologie
- fonetika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Problematika synonymie při překladu právní terminologie z češtiny do ukrajinštiny. In: Rara Avis. Zborník z 2. a 3. medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov Trnava, apríl 2005, 2006. Trnava: Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2006, s. 112-116.
- K problematice sestavovaní Česko-ukrajinského právnického slovníku. In: SLAVICA IUVENUM. VIII. mezinárodní vědecká konference. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava, 2007, s. 65-70.
- MYRONOVA, Halyna, GAZDOŠOVÁ, Oxana. Česko-ukrajinský právnický slovník 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 374 s. Spisy FF Masarykovy univerzity v Brně, č. 378.
- Представлення нового „Чесько-українського юридичного словника“ і щодо перекладу термінологічних словосполучень з компонентом škoda. In Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 58-65.
- GAZDOŠOVÁ, O., KALINA, P., LYTVYNYUK, O., MICHÁLIKOVÁ, J., MYRONOVA, H., ZIEGLER, A.: Традиційне та нове у фаховій підготовці україністів на ФФ МУ. In: Проблеми сучасної освіти і культури в контексті європейських вимог. Матеріали Міжнародної конференції молодих учених. Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, 2009, с. 76-81.
- Граматичні помилки, стилістичні й термінологічні огріхи при перекладі правових текстів. In: Ucrainica IV. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury Sborník vědeckých článků z V. Olomouckého sympozia ukrajinistů střední a východní Evropy, konané 26.-28. srpna 2010. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, s. 272-275.
- Inovace výuky ukrajinštiny na FF MU : nový předmět Ukrajinská terminologie. Opera Slavica, Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty MU, 2012, roč. 22, č. 2, s. 39-41.
- Первый чешско-украинский юридический словарь. Comaparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication, Poznań: Adam Mickiewicz University, 2012, č. 11, s. 47-54.
- GAZDOŠOVÁ, Oxana, Petr KALINA, Olga LYTVYNYUK, Halyna MYRONOVA, Monika ŠEVEČKOVÁ / 1000 ukrajinských slovíček : ilustrovaný slovník. 1. vyd. Brno: Edika, 2014. 136 s.
- Іншомовні слова в в українській і чеській юридичній термінології. In: Myronova, Halyna; Čmelíková, Oxana, Kalina, Petr; Kuznietsova, Krystyna; Shysterov, Ihor. Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III: jazyk. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2015. s. 175-184, 10 s.
- Субстантивовані прикметники в українській і чеській юридичній термінології. In: Predrag Piper, Vladan Jovanovič. Slovenska terminologija danas. 1. vyd. Belgrad: Srpska akademija nauka i umetnosti, 2017. s. 481-493, 13 s.

překlady:

- Sofija Andruchovyč: Navždy spolu. 1. vyd. Zlín: Kniha Zlín, 2008. In: Expres Ukrajina, s. 33-39, 7 s.
- Tymofij Havryliv: Vetešník. 1. vyd. Brno: Větrné mlýny, 2012. In: Ukrajina, davaj Ukrajina!, s. 171-194, 24 s.
- Larysa Denysenko: Ženy, které spolkly měsíc. 1. vyd. Brno: Větrné mlýny, 2015. Knihovna MAČ 20, 40 s.
- Maryna Hrymyč: Voulez-vous čaj, monsieur? 1. vyd. Brno: Větrné mlýny, 2015. Knihovna MAČ 22, 44 s., (s Elenou Opletalovou)


Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek