KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

MALÝ, Ivan, PhDr.

* 1978

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Národní muzeum, Odd. novodobých českých dějin, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 224 497 112
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address ivan_maly@nm.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.nm.cz/Organizacni-struktura/Pracovnici-ve-vede-a-vyzkumu-1/PhDr-Ivan-Maly/

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Paleoslavistika
Literární věda - Literární historie
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Bohemistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Dějiny (Česko, Československo, Dějiny slovanských národů)
- Kultura
- Literární historie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Sdružení historiků České republiky
- Společnost pro kulturní dějiny, o. s.
- Oborová sekce poradního sboru pro Sbírku novodobých dějin Národního muzea
- Česko-lotyšský klub
Publikační činnost / Publications (Výběr)
Monografie:

-Aktéři v globálních sférách vlivu: Ivan Malý, Martin Riegl a kol. - České Budějovice-Praha: Karmášek, 2010. 87 s.

-Československo-lotyšská společnost 1925–1941. - Praha: 2011.

-Politické zprávy z Rigy 1934–1939. - České Budějovice-Praha: Společnost pro kulturní dějiny, 2011. 105 s.

Studie:

-Učebnice dějepisu jako nástroj ideologického boje., in: B. Jiroušek a kol., Proměny diskursu české marxistické historiografie, Č. Budějovice 2008, s. 301-318.

-Československá společnost a pobaltské národy. Příspěvek k dějinám vztahů malých národů v čase budování Nové Evropy, in: D. Blümlová a kol., Prezentace a reprezentace české vědy a kultury v prvním desetiletí samostatného státu (1918–1929), Č. Budějovice 2009, s. 143-157.

-Režim Kārlise Ulmanise, in: J. Němeček a kol, Československo a krize demokracie ve střední Evropě ve 30. a 40. letech. Hledání východisek, Praha 2010, s. 189-194.

-…abych jen něco z lotyštiny do češtiny přeložil…(Po stopách prvních překladů lotyšské literatury v Čechách, in: Tvar 09/2006, s. 6-7.

-Lotyšská básnická moderna (zdroje - vývoj - souvislosti), in: D. Blümlová - B. Jiroušek (edd.), Čas moderny, Č. Budějovice 2006, s. 235-244.

-Mezinárodní kongresy historických věd v San Francisku (1975), Bukurešti (1980) a ve Stuttgartu (1985) a československá historická obec, in: B. Jiroušek (ed.),

-Česká a československá účast na mezinárodních kongresech historických věd, Č. Budějovice 2006, s. 85-106 (spoluautorka Z. Gilarová).

-Rusko, kontinent na pomezí Evropy a Asie. O ruském dědický Čingischána, in: Přítomnost 2/2009, s. 32-33.

-Pobaltí v pohybu, cesta ke svobodě, in: Přítomnost 1/2009, s. 44-45.

-Místo „malého národa“ v dějinách Evropy, in. Přítomnost 3/2009, str. 10-12.


Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek