KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

NAVRÁTILOVÁ MACHOVÁ, Barbora, Mgr. Ph.D.

* 1985

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
pozn.: externí vyučující předmětů Slované a etnologie, Balkán - tradice a náboženství, Etnologie východních Slovanů
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number + 420 / 737 353 584
E-mail / E-mail address barbora.machova@gmail.com
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny - Bulharsko
Jazykověda - bulharština
Etnografie, folkloristika a etnologie - Bulhaři
Etnografie, folkloristika a etnologie - Makedonci
Dějiny - Makedonie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bulharistika - Dějiny
Makedonistika - Dějiny
Bulharistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Makedonistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Bulharistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - bulharistika, etnologie, etnografie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká národopisná společnost
Publikační činnost / Publications - Pravoslaví a lidová religiozita Bulharsku a v Makedonii na příkladu současných pohřebních rituálů. Národopisná revue. Národní ústav lidové kultury, 2019, roč. 29, č. 2, s. 124-132. ISSN 0862-8351.

- Bulhaři v Makedonii? Obchodování s identitou. In Studia Balkanica BohemoSlovaka. Brno: Moravské zemské muzeum: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2017. s. 375–381. ISBN 978-80-7028-492-6.

- Bitovo. Každodenní život v makedonských horách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 299 s. Etnologické studie 20. ISBN 978-80-210-8330-1.

- Life and Economic Strategies of Small Communities in Poreče from the Second Half of the 20th Century to the Present. In Bielenin-Lenczowska Karolina. Anthropology of Continuity and Change. Macedonian Poreče 80 years after Jozef Obrebski's research. Warszawa: Instytut slawistyki PAN, 2016. s. 71–94.

- Doing fieldwork in the Macedonian countryside. Prace Etnograficzne. Kraków, 2013, roč. 41, č. 3, s. 135–143. ISSN 0083-4327.

- BOČKOVÁ, Helena a Barbora MACHOVÁ. Makedonská etnologie – minulost a současnost. Ethnologia Europae centralis : časopis pro národopis střední, východní a jihovýchodní Evropy. Brno: Petrov, 2013, roč. 11, prosinec, s. 69-76. ISSN 1210-1109.

- Rukodělná výroba v Bulharsku od konce 19. století do současnosti. Východní Rodopy. Případ podhorského regionu. Národopisný věstník. Praha: Národopisná společnost, 2013, roč. 72, č. 1, s. 26-43. ISSN 0323-2492.

- Zvíře jako obětina v balkánské lidové kultuře. In Petr Číhal. Zoomorfní tematika v lidové tradici. Slovácké muzeum Uherské Hradiště, 2013. s. 226-235.

- Чешките етнолози за България - новото начало на старата традиция? Littera et Lingua. Sofia, Bulgaria, 2012, neuveden, Summer 2012, s. nestránkováno, 7 s.

- Migrace a etnokulturní procesy jako součást každodennosti bulharského venkova. AntropoWebzin. Plzeň, 2010, roč. 3, č. 1, s. 219-223. ISSN 1801-8807.

- A Brief Overview of Bulgarian Ethnology after 1989. In Svoboda, Michal – Lenk, Lukáš. Anthropology of/in the Post-Socialist World. Plzeň: Leda, 2008. s. 50–58. ISBN 978-80-7335-120-5.

- Kurban. Obětní slavnosti v Bulharsku. Český lid. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV, 2008, roč. 95, č. 2, s. 173–190. ISSN 0009-0794.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek