KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

MURYC, Jiří, PhDr., Ph.D.

* 1979

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky, Reální 5, 701 03 Ostrava
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 597 091 842
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address jiri.muryc@osu.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Jazykověda - čeština
Jazykověda - polština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Polonistika - Jazykověda
Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Polonistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - konfrontační studium polštiny a češtiny
- jazykový kontakt
- překladatelství, odborný překlad, tlumočení
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications Odkaz na bibliografii zde:
http://ff.osu.cz/ksl/index.php?idc=2557

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek