KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

JADLOVSKÝ, Tomáš, Mgr. Ph. D.

* 1976

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address tjadlovsky@seznam.cz; tjadlovsky@centrum.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://orcid.org/0000-0002-6501-293X

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Jazykověda - čeština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - ruština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Rusistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - frazeologie
- překladatelství

Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications Фразео-семантическое поле и возможности его сопоставления в двуязычном плане (на материале русского и чешского языков и микрополя «ум, талант»), Rossica V-VI, Praha, 2001, 101-113.

Русский язык в современном Узбекистане и его перспективы, Opera Slavica XIII, № 2, Brno, 2003, 53-56.
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/117869/2_OperaSlavica_13-2003-2_7.pdf?sequence=1

Перевод фразеологизмов в рамках семантического поля (на материале русского и чешского языков), Веснiк БДУ Cерыя 4 – Фiлалогiя – Журналiстыка – Педагогiка, № 1, Minsk, 2006, 84-88.
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/39899/1/jadlovski.pdf

Poznámky k překladu diplomatických textů z ruštiny do češtiny, Opera Slavica XVI, № 2, Brno, 2006, 41-45,
spoluautorka Ladislava Michálková.
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/116490/2_OperaSlavica_16-2006-2_6.pdf?sequence=1

Frazeosémantické pole "bohatství – chudoba" v česko-ruském srovnávacím plánu, disertace (Ph.D.), Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2007.
https://is.muni.cz/th/m8t1b/

Kulturologické srovnání české a ruské frazeologie (podle frazémů sémantického pole "bohatství"), Opera Slavica XVIII, № 2, Brno, 2008, 38-48.
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/116978/2_OperaSlavica_18-2008-2_5.pdf?sequence=1

Перевод безэквивалентных фразеологизмов (на материале русского и чешского языков), Веснiк БДУ Cерыя 4 – Фiлалогiя – Журналiстыка – Педагогiка, № 1, Minsk, 2008, 28-32.
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/6170/1/08%20%d0%af%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%a2.pdf

K otázce překladu frazémů bez slovníkových ekvivalentů (na příkladu češtiny a ruštiny), Opera Slavica XIX, № 4, Brno, 2009, 10-18.
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/117112/2_OperaSlavica_19-2009-4_3.pdf?sequence=1

Translation of Non-Equivalent Idioms (using English and Russian examples), Armenian Folia Anglistika, Vol. 16, Issue 2 (22), Jerevan, 2020, 90-105.
https://journals.ysu.am/index.php/arm-fol-angl/article/view/Vol.16_No.2_2020_pp.090-105/Vol.16_No.2_2020_pp.090-105.pdf

Ոչ համարժեք դարձվածքների թարգմանությունը (հայերեն եվ ռուսերեն օրինակների օգտագործմամբ), Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի, Լեզվաբանություն և բանասիրություն,1(60), Jerevan, 2022, 249-265, spoluautorka Anahit Hakobdžanjanová.
https://brusov.am/hy/journal/lezvabanutyun_ev_banasirutyun_1_60_/Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek