KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

MAREK, Martin, Mgr.

* 1978

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Služovice 113, 747 35, okr. Opava
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 724 056 357
E-mail / E-mail address 22916@mail.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Dějiny - Sovětský svaz
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Rusistika - Dějiny
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny československo-sovětských hospodářských vztahů v meziválečném období
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Commercial Relations between Czechoslovakia and the Soviet Union in the 1920’s: Information and Supporting Organizations. - In: Prague Perspectives (I) : The History of East-Central Europe and Russia / (eds.) Petr Roubal, Václav Veber. - Prague : The National Library of the Czech Republic, 2004. - S. 355-370.
- Význam fondu Obchodní a živnostenské komory v Olomouci pro studium hospodářských vztahů podnikatelů olomouckého komorního obvodu se Sovětským svazem. Komentář k inventáři. - In: Slovanský přehled. - Roč. 95, č. 4 (2005), s. 483-509.
- Informačně-propagační cesta referenta Exportního ústavu československého Vincence Symona do Sovětského svazu. - In: Slovanský přehled. - Roč. 96, č. 1 (2006), s. 149-160.
- Význam fondu Exportního ústavu československého pro studium hospodářských vztahů se Sovětským svazem v meziválečném období (s přihlédnutím k podnikům sídlícím na Moravě a ve Slezsku). Dosavadní stupeň poznání a vytýčení badatelských cílů. - In: Z dějin visegrádského prostoru. Richardu Pražákovi k pětasedmdesátinám / sest. V. Goněc, R. Vlček. - Brno : Vydavatelství MU, 2006. - S. 195-208.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek