KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ADAMOVIČOVÁ, Ana, PhDr.

* 1959

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav bohemistických studií, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 619 235
Bydliště / Home address Korunní 62, 120 00 Praha 2
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 222 518 291
Mobil / Mobile number +420 / 607 502 985
E-mail / E-mail address ana.adamovicova@ff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Překladatelé
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - čeština
Jazykověda - chorvatština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - polština
Jazykověda - srbochorvatština
Jazykověda - srbština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Kroatistika - Jazykověda
Polonistika - Jazykověda
Serbistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - čeština pro cizince
- překladatelství
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka
Publikační činnost / Publications Články, recenze:

- Česko-polské jazykové příručky. - In: Čeština doma a ve světě. - Č.1 (1995), s. 63-64.
- Problemi prevodjenja romana Astragan Dragana Velikića na češki. - In: Mostovi, časopis za teoriju i praksu prevodjenja. -Č. 107/108 (1996), s. 1008-1014- - (Beograd)
- „Jiný“ žije v každém člověku. Rozhovor s Draganem Velikičem. - In: Tvar. - Č.3 (1998), s. 10-10.
- K některým lexikálním a stylovým aspektům výuky češtiny na základě slovanských jazyků. - In:Makedonsko-češka naučna konferencija. – Skopje : Filološki fakultet Blaže Koneski, 1998. – S. 167-173.
- Od smutku k tichu a zpět. - In: Most pro lidská práva. - Č. 5 (1999), s. 21.
- Milošević nikdy nebyl tak silný. - In: Most pro lidská práva. - Č 6 (1999), s. 19-20.
- Mihalko Šćepanović - Vukova lidová přísloví s rejstříkem klíčových slov. - In: Slovo a slovesnost. - Č. 4 (1999), s. 325-326.
- Andrićova galaxie. - In: Tvar. - Č. 11 (2000), s. 16-16.
- Sebrané spisy Miroslava Krleži - Illyricum sacrum, Krása je skutečnost - významný kulturní počin. - In: Tvar. - Č. 9 (2001), s. 22-22.
- O prevodu tudjica i turcizama. - In: Prevodna književnost XXIII-XXVI : sborník prací z konferencí Setkaní překladatelů 1997-2001. – Beograd, 2005. – S. 342-348.
- O pesnicima i prevodiocima. - In: Prevodna književnost XXIII-XXVI : sborník prací z konferencí Setkaní překladatelů 1997-2001. – Beograd, 2005. – S. 588-594.
- Literární překlad a komunikace, Hrdlička, Milan. - In: Časopis pro moderní filologii. – Č. 2 (2005), s. 115-117.
- Čeština jako cizí jazyk, zpracování úrovně B2 / A. Adamovičová, J. Hasil. - In: Bohemistika. - Č. 3 (2006), s. 248-254.

Knižní publikace a překlady:

- Velikić, Dragan: Astrachán. – Praha : Triáda (edice Delfín), 1997.- 280 s. – (doslov)
- Körner, Vladimír: Adelhajd. – Beograd : Stubovi kulture (edicija Minut), 2000. – 162 s.
- Lustig, Arnošt: Molitva za Katarinu Horovic. – Beograd : Stubovi kulture (edicija Minut), 2002. - 207 s.
- Nebojte se češtiny, konverzačně-gramatická příručka pro středně pokročilé. – Praha : Karolinum, 2005. - 283 s.
- Basic Czech I, základní učebnice češtiny na základě angličtiny / A. Adamovičová, D. Ivanovová. – Praha : Karolinum, 2006. - 165 s.

Překlady v periodikách:

překlady českých autorů do srbochorvatštiny (I. Klíma, K. Kosík, V. Bělohradský) a srbských/chorvatských/bosenských autorů do češtiny (D. Velikić, M. Pantić, S. Basara, I. Andrić, D. Kiš, G. Božović/S. Drakulić, S. Slapšak, M. Kovač/M. Jergović, A. Ljuca, M. Karaulac)

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek