KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

RUSIN DYBALSKA, Renata, dr (Ph.D.)

* 1973

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav východoevropských studií, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+ 420 / 221 619 231
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address renata.dybalska@ff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://usvs.ff.cuni.cz/ucitele/dybalska.php

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Překladatelé
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - Obecná lingvistika
Jazykověda - polština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Polonistika - Jazykověda
Polonistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - polonistika
- jazykověda
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Polyslav - Europäische Slavistische Linguistik - členka
- Acta Slavica et Baltica - ediční a redakční rada - členka
Publikační činnost / Publications - Czy białe może być czarne? : O reklamowych mechanizmach językowej manipulacji. - In: „Język polski w szkole”. - Č. 99 (1998). - S. 6.
- Reklama w malinowym chruśniaku. - In: „Aida–media”. - Č. 9 (1998).
- „Pan Józef to lubi” : racjonalność potoczna i naukowa w reklamie. - In: „ Aida – media”. - Č. 8 (1998).
- Językowe wabiki reklamowe. - In: „Aida-media”. - Č. 6 (1998).
- Idealny odbiorca reklam używek. - In: „Aida–media”. - Č. 1 (1998).
- Sekundarne gatunki mowy w reklamie. - In: Regulacyjna funkcja tekstów. - Łódź, 2000.
- Tu zawsze była Europa / sest. T. Piersiak, A. Timofiejew, B. Zagórska. - Lublin, 2002. - učebnice polského jazyka pro střední školy.
- Waloryzacja wiadomości w tekstach radiowych serwisów informacyjnych : na przykładzie RMF FM i PR III PR. - In: Die Welt der Slaven : Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik – Polyslav. - Band 6. - München, 2003.
- Przemoc w języku mediów? : Analiza semantyczna i pragmatyczna audycji radiowych. - Lublin, 2004.
- Czy istnieje medialny obraz świata?. - In: Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. - Ostrava, 2005.
- Pragmalingwistyka a komunikacja międzykulturowa. - In: Práce z dějin slavistiky. - Č. XIX. - Praha, 2005. - S. 81-85.
- Reklama a kulturowe uwarunkowania komunikacji. - In: Dialog kultur. - Č. III. - Ústí nad Orlicí, 2005.

V tisku:

- Reklama zewnętrzna, czyli jak komunikacja wraca na ulicę. - In: Nowe zjawiska w języku i w tekście. - Olsztyn, 2006. - v tisku.
- Propaganda dobrych serc, czyli co zrobić z reklamą społeczną?. - Oblicza komunikacji I. - Wrocław, 2006. - v tisku.
- Obraz člověka v reklamě. - In: Sborník z XIX mezi univerzitní bohemisticko-polonistické konference. - Praha, 2004. - v tisku.
- Jak obudzić słuchacza : infotainment po czesku. - In: Kreacje świata w języku mediów. - Kazimierz Dolny, 2005. - v tisku.
- Polski a czeski medialny obraz świata – na przykładzie analizy wiadomości prasowych. - Die Welt der Slaven : Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik - Polyslav. - Band 10. – München, 2007. - v tisku.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek