KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

BLAŽEK, David, Mgr. Ph.D.

* 1975

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Slovanský ústav, Valentinská 1, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 224 800 270
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 604 331 660
E-mail / E-mail address blazek...slu.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Jazykověda
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Překladatelé
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Dějiny - Slovinsko
Jazykověda - slovinština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Slovenistika - Dějiny
Slovenistika - Jazykověda
Slovenistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies Slovenistika
- lexikologie a lexikografie
- sociolingvistika
- translatologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Německá básnická tvorba France Prešerna s přihlédnutím k německé básnické tvorbě K. H. Máchy. - In: France Prešeren očima pražských slovenistů : (Katalog výstavy). – Praha : Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, 2000. – S. 21-25.
- Janez Svetokriški, Sacrum promptuarium, Ljubljana 1998. – In: Slavia. – Roč. 70 (2001), s. 133-135. – (recenze)
- Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik. Polyslav 4, München 2001 / D. Blažek, V. Řezníčková. – In: Slovo a slovesnost. – Roč. 63 (2002), s. 227-232. – (recenze)
- České a slovenské odborné práce o jihovýchodní Evropě. Bibliografie za léta 1991-2000 / sest. L. Hladký L. a kolektiv. – Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 402 s. – (člen autorského kolektivu)
- Slovenski pravopis. Ljubljana 2001. – In: Slavia. – Roč. 73 (2004), s. 83-86.
- Berlin – Wien – Prag. Moderne, Minderheiten und Migration in der Zwischenkriegszeit. Bern 2001. – In: Germanoslavica. – Roč. 15 (2004), s. 88-89. – (recenze)
- Matija Majar Ziljski a jeho přínos pro emancipaci slovinského jazyka v 19. století. - In: Matija Majar Ziljski v česko-slovinském kontextu. – Praha : Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, 2004. – S. 80-88.
- Slovinsko – jazyk v politice, politika v jazyce. - In: Sociálne vedy a humanistika očami mladých. – Bratislava : Veda, 2006. – S. 234-238.

V tisku
- Snahy o legislativní ochranu jazyka v současném Slovinsku [článek pro sborník V. mezinárodního setkání mladých lingvistů v Olomouci 2004].
- Překlady děl Edvarda Kocbeka do češtiny [spolu s Miladou K. Nedvědovou, článek pro sborník z odborného kolokvia Edvard Kocbek v Praze v březnu 2005].
- Slovinská jazykověda 2000–2005 [článek pro sborník ze VI. mezinárodního balkanistického symposia v Brně v dubnu 2005].

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek