KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

VILÍMEK, Vítězslav, Mgr. DiS. PhD.

* 1978

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky, Reální 5, 701 03 Ostrava
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 597 091 855
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 737 914 350
E-mail / E-mail address vitezslav.vilimek@osu.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://ff.osu.cz/ksl/index.php?idc=5360

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Překladatelé
Jazykověda - čeština
Jazykověda - ruština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Rusistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - neverbální komunikace česká a ruská
- specifika kaomunikace Čechů a Rusů
- interkulturální a transkulturální komunikace
- komunikace mezi národy
- tlumočení, odborný překlad
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Slovenská spoločnosť prekladatelov odbornej literatúry
- člen redakční rady Slavica iuvenum
Publikační činnost / Publications Odkaz na bibliografii též ZDE

- Praktika perevoda semantičeskih žestov. Příspěvky k bádání v oboru rusistika (nastupující vědecká generace). IV. mezinárodní studentská konference. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2003. s. 85-90. ISBN 80-7042-634-9
- Zkušenosti s porovnávacím výzkumem neverbální komunikace v česko-ruském plánu. Rossica Iuvenum. V. mezinárodní studentská konference. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2004. s. 107-113. ISBN 80-7042-673-X
- Neverbaľnaâ kommunikaciâ v processe ustnogo i pis´mennogo perevoda. Češsko-russkij perevodnyj glossarij žestov. Informační bulletin ČAR. 2005. s. 69-75.
- Neverbální komunikace při tlumočení a překladu. Translatologica Ostraviensia 1. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. s. 41-47. ISBN 80-7368-168-4
- KUPCEVIČOVÁ, J., VILÍMEK, V., VAVREČKA, M. Člověk a jeho svět. Další vzdělávání učitelů ruského jazyka. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. 128 s. ISBN 978-80-7368-593-5
- KUPCEVIČOVÁ, J., VILÍMEK, V. Russkij rečevoj etiket (Ruská řečová etiketa). Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2006. 166 s. ISBN 80-7368-248-6
- Slovníky v překladatelské práci. Praha: Mezera, 2007. s. 214-221. ISBN 978-80-903259-0
- GROMOVÁ, E., HRDLIČKA, M., VILÍMEK, V. Antologie teorie odborného překladu. Výběr z prací českých a slovenských autorů. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2007. 244 s. ISBN 978-80-7368-383-2
- Tlumočení a vizuálně vnímané neverbální informace. Preklad a kultúra 2. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2007. s. 585-594. ISBN 978-80-8094-233-5
- Etické otázky překladatelské a tlumočnické činnosti. Pamięć kulturowa i pamięć lingwistyczna w przekładzie. Bielsko-Biała: Akademia techniczno-humanistyczna, 2008. s. 95-100. ISBN 978-83-60714-60-7
- HRDLIČKA, M., VILÍMEK, V. O vývoji uvažování o odborném překladu na Slovensku a v Čechách: Antologie teorie odborného překladu. Bratislava: AnaPress, 2008. s. 83-90. ISBN 80-89137-46-6
- Preodolenie bar'erov akkul'turacii inostrancev v Čehii. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008. s. 306-315. ISBN 978-9955-20-375-9
- RÁBEKOVÁ, S., RACLAVSKÁ, J., VILÍMEK, V. Cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a řečových dovedností tlumočníků. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 70 s. ISBN 978-80-7368-593-5
- HRDINOVÁ, E., VILÍMEK, V., et al. Úvod do teorie, praxe a didaktiky tlumočení: Mezi Skyllou vědy a Charybdou praxe?! Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008. ISBN 978-80-7368-589-8
- O několika aspektech odborného překladu (na příkladě textů z oblasti nových technologií). Lingua rossica et communicatio... 2007. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008. s. 217-226. ISBN 978-80-7368-583-6
- RÁBEKOVÁ, S., VILÍMEK, V. Tlumočnické dovednosti a jejich trénink v počáteční etapě studia. Preklad a tlmočenie 8. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2008. s. 194-198.
- Vývoj evropské intelektuální tradice interpretace gest. Studia humanitatis - Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace 3. Ostrava. Ostravská univerzita, 2010. s. 217 – 227. ISBN 978-80-7368-800-4
- GROSSMANN, M., VILÍMEK, V. Neverbální komunikace při soudním tlumočení. Preklad a tlmočenie 9. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2010. V tisku.


Překlady:

- Boris Godunov. Překladatel: VILÍMEK, V. Ostrava: Národní divadlo Moravskoslezské, 2009. 90 s.
- DENAS. Manuál dynamické elektroneurostimulace přístroji DENAS. Jekatěrinburg: RC ART, 2006. 120 s.
- DiaDENS. Manuál dynamické elektroneurostimulace přístroji DiaDENS-T a DiaDENS-DT. Jekatěrinburg: RC ART, 2006. 242 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek