KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

JANČÁRKOVÁ, Julie, PhDr. Ph.D.

* 1970

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Slovanský ústav, Valentinská 1, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 224 800 255
Bydliště / Home address Nad Šutkou 22, 182 00 Praha 8
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 284 688 339
Mobil / Mobile number +420 / 777 827 073
E-mail / E-mail address jancarkova@slu.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Byzantologie
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace
Dějiny - Balkán
Dějiny - Černá Hora
Dějiny - Jugoslávie
Dějiny - Makedonie
Dějiny - Rusko
Dějiny - Srbsko
Zaměření geografické / Geographical field of study Serbistika - Dějiny
věda o Černé Hoře - Dějiny
Balkán - Dějiny
Rusistika - Dějiny
Makedonistika - Dějiny
Serbistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
věda o Černé Hoře - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Balkán - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Rusistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Makedonistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny byzantologie
- kultura a umění ruské emigrace v Československu
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Český národní byzantologický komitét - členka
- Věstník RCHD - představitelka časopisu v ČR
- Byzantoslavica - členka redakční rady
Publikační činnost / Publications - «Rossija byla mne mačechoj». Štrichi k portretu knjagini M. K. Těniševoj. - In: Rossica. - Č. 2 (1998-1999), s. 135-150.
- “S Musatovou budu vystavovat rád”, řekl Marc Chagall. Rozhovor s E. Musatovou. - In: Tvar. - Č 2 (2000), s. 8-9.
- “Odcházíme, abychom zachránili vlast”. Vyprávění bývalého impresária Borise Tichanoviče o Rusku, Šaljapinovi, Vertinském a Kareninovi. - In.: Tvar. - Č. 10 (2000), s. 8-10.
- Kronika kulturního, vědeckého a veřejného života ruské emigrace v Československé republice. 1919-1929. / Ed. L.Běloševská. - Sv.1. - Praha, 2000. - 368 s. - (členka autorského kolektivu)
- Kronika kulturního, vědeckého a veřejného života ruské emigrace v Československé republice. 1930-1939. / Ed. L.Běloševská. - Sv.2. - Praha, 2001. - 640 s. - (členka autorského kolektivu)
- Chudožnik sam sebe zakon (G. Musatov). - In.: New review, (New-York). - Č. 221 (2001), s. 198-208.
- “Imenno v etoj točkě karty zemnoj…”(Pražskie gody Julii Rejtlinger). - In.: Věstnik RSCHD (Paříž). - Č. 186 (2003), s. 95–113.
- Praga – Belgrad – Praga. AINPK v Belgrade. - In: Prilozi za knizevnost, jezik, istoriju i folklor (Bělehrad). - Kn. 70, 1-4 (2004), s. 269–280.
- Čechoslovackije gody sestry Ioanny (Rejtlinger). - In: Věstnik RSCHD (Paříž). - Č. 189 (2005), s. 85-106.
- Kondakovův ústav – vědecké pracoviště ruské emigrace v Praze a jeho dědictví. ( anglická verze: The Kondakov institute – a research institution of the Russian in Prague and its heritage) / J. Roháček, J. Jančárková. - In: Exil v Praze a Československu 1918-1938. Katalog výstavy. Pořadatel: Archiv hl. m. Prahy, Spolupořadatel: Archiv AV ČR. - Praha, 2005. - S. 34-44.
- Ruská kněžna M. K. Těniševová. Život a dílo v emigraci. - In.: Sborník konference Žena umělkyně na přelomu 19. a 20. stol. - Stř. muzeum v Roztokach u Prahy, 2005. - S. 297-304.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek