KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

CHLUPÁČOVÁ, Kamila, Doc. PhDr. CSc.

* 1926

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Literární věda
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - ruská literatura
Jazykověda - ruština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Jazykověda
Rusistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - současný ruský jazyk, lexikologie a sémantika
- lingvostylistická a textová analýza literárních textů
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - K sémantické neologii v současné ruštině. - In: Slavica Pragensia. 25. - Praha, 1985. - S. 253-262. - (AUC. Philologica).
- Из наблюдений над актуальной лексикой. - In: Rossica. - Roč. 1, č. 2 (1996), s. 20-30.
- K autorství knihy o lásce a kokainu : (M. Agejev, Roman s
kokainom). - In: Svět literatury. - Roč. 6, č. 12 (1996), s. 76-96.
- Лексико-семантические средства выражения связности устного научного текста; Лексические особенности номинаций в УНР. - In: Современная русская устная научная речь. T. 3. - Moskva : Филологический факультет МГУ, 1995. - S. 46-64, 139-158.
- K polysémii básnických textů. - In: Svět literatury. - Roč. 7, č. 16 (1997), s. 82-94.
- Выражение платоновского мира в слове и тексте. - In: Slavica Helvetica. Bd. 58, Sprache und Erzählhaltung bei Andrej Platonov / hrsg. von R. Hodel, J. P. Locher. - Bern : P. Lang, 1998. - S. 75-86.
- В поисках "безымянной любви" Пушкина. - In: Rossica. - Roč. 2, č. 3-4 (1998-1999), s. 21-26.
- Cesty Vladimira Nabokova a jeho novela Oko. - In: Svět literatury. - Roč. 8, č. 17 (1999), s. 77-88.
- Ke korelaci výrazového a obsahového plánu v románu Platonova "Čevengur". - In: Východoevropské studie I. Východoevropská moderna a její evropský kontext I. - Praha : UK Praha, Karolinum, 1999. - S. 141-153.
- Ďábel v Petrohradě. - In: Tvar, 1. 11. 2001.
- K motivu oka v díle Vladimira Nabokova. - In: Souvislosti, 2001, 2/48, s. 65-68.
- Doslov k dílu V. Nabokov: Pnin, Paseka 2001 (pod názvem "Pnin - vítěz nad iluzí prodlouženého prostoru."). - S. 177-181.
- Čevengur Andreje Platonova : Dialog s revolucí a proroctví zkázy. - In: Svět literatury. - Roč. 2001, č. 21-22, s. 225-235.
- Еще одна пушкинская автопародия. - In: Rossica. - Roč. 3, č. 5-6 (2000-2001), s. 115-118.
- Autorita literárního textu v díle Vladimíra Nabokova. - In: Východoevropské studie II. - Praha : UK Praha, Karolinum, 2002. - S. 223-236.
- Doslov k dílu Vl. Nabokov: Ut pictura poesis - Praha : Triáda, 2002. - S. 108-124.
- Anna Achmatovová - básnířka nesdílené lásky a strážkyně harmonie; Marina Cvetajevová - básnická reprezentace nezávislé ženské subjektivity. - In: Žena v moderní ruské literatuře. - Praha : FF UK, 2003. - S. 72-88, 51-71.
- Útěky k mýtu. - In: Svět literatury. - Roč. 14, č. 28, 29, 30 (2004), s. 225-235.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek