KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ZÁBRANSKÝ, Lukáš, Mgr.

* 1979

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Slovanský ústav, Valentinská 1, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 224 800 258
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address zabransky...slu.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Paleoslavistika
Jazykověda - čeština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - polština
Jazykověda - ruština
Jazykověda - slovenština
Jazykověda - staroslověnština, církevní slovanština
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Rusistika - Jazykověda
Polonistika - Jazykověda
Slovakistika - Jazykověda
Paleoslavistika - Paleoslavistika
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - paleoslavistika
- jazykověda - komparativní lingvistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek