KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

NOVÁK, Radek, Mgr. et Mgr.

* 1976

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Záběhlická 45, 106 00 Praha 10
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address Rade.novak@email.si
Osobní webová prezentace / Personal web site http://emona-servis.net/

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Jazykověda
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda
Překladatelé
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - slovinská literatura
Dějiny - Slovinsko
Jazykověda - slovinština
Literární věda - Teorie literatury
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Slovenistika - Dějiny
Slovenistika - Jazykověda
Slovenistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Slovenistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - slovenistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Slovinské a chorvatské divadlo v Praze. Divadelní recenze. - In: Navýchod. - Č. 1 (2002), s. 14-15, 17.
- Spoušť bez zábradlí. Divadelní recenze. - In: Navýchod. - Č. 6 (2002), s. 19.
- Vpliv čeških umetnikov na gledališče v Sloveniji 1894-1907. - In: Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja : Št. 79. - Ljubljana, 2003. - S. 99-111.
- Slavica litteraria. - In: Primerjalna književnost : Št. 2. - Ljubljana, 2003. - S. 136-139. - (recenze)
- Divadelní styky mezi Čechy a Slovinci. - In: Jan Václav Lego (1833-1906) : sborník příspěvků z kolokvia o česko-slovinských kulturních stycích, které se konalo k uctění 170. výročí narození významného propagátora česko-slovinské vzájemnosti 23. října 2004 v Praze / sest. M. K. Nedvědová, J. Honzak Jahič]. - Praha : Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2005. - S. 76-80.
- Terst a Slovinci, Slovinci a Terst. - In: Česko-lužický věstník. - Roč. 14, květen (2005), s. 4-5.
- Cyril a Metoděj i dnes spojují Slovany – Slovinsko. In: Katolický týdeník. - Roč. 16, č. 27-28 (2005), s. 10.

- Filozof Edvard Kocbek ve veřejnosti. V tisku. (referát přednesený na sympoziu v Národní knihovně Praha, 10. březen 2005)

Překlady

- Sebastjan PREGELJ: Za skleněnou stěnou. (Povídka.) - In: Vně hranic. Antologie krátké slovinské prózy. - Brno, 2002.
- Dragica POTOČNJAK: Hluk, který způsobují zvířata, je nesnesitelný. (Divadelní hra.) - In: Prevajanja slovenskih literarnih besedil. - Ljubljana, 2004.
- Mojca KREFT: Fenomén Míčka Flíčka ve slovinském loutkovém divadle a divadle pro mládež. - In: Loutkář. - Č. 5 (2004), s. 212-214.
- Program filmů. - In: Slovenija in Prague. Program Slovinska na Knižním veletrhu v Praze 2005. - Ljubljana, 2005. - S. 63-69.
- Matjaž BRIŠKI: Bláznivá doba. (Divadelní hra. Česká premiéra 6.května 2005. Divadelní spolek Apropo.)

Poznámky / Notes - Hvězdy nad Triglavem. Slovinská literatura v českých překladech. Výstava. Národní knihovna v Praze, květen, 2005 (spoluautorství)


Pracoviště:
Hospodářská komora ČR
Freyova 27
190 00 Praha 9

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek