KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KŘÍŽOVÁ, Alena, prof. PhDr. Ph.D.

* 1956

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 494 413
+420 / 549 495 883
Bydliště / Home address Antala Staška 6, 613 00 Brno
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 604 350 134
E-mail / E-mail address krizova@phil.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Etnografie, folkloristika a etnologie
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Etnografie, folkloristika a etnologie - Češi
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - kulturně historická problematika v českých zemích, zvláště dějiny uměleckého řemesla, zlidovělého umění a lidové výtvarné kultury
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Nár. komitét antropolog. a etnologických věd při AV ČR
- Uměleckohistorická společnost
- Asociace muzeí a galerií ČR
- Komise pro posuzování žádostí o poskytnutí dotací na výkupy předmětů kulturního hodnoty mimořádného významu při MK ČR
- Rada pro centrální evidenci sbírek při MK ČR
Publikační činnost / Publications - Šperky 19. století (od empíru k historismu) ze sbírek Moravské galerie v Brně (katalog výstavy). – Brno : Moravská galerie, 1994. - 151 s.
- Česká medaile, plaketa a mince (katalog výstavy). – Praha : Asociace umělců medailérů,1996. - 137 s. - (Kapitola: Řády, vyznamenání a insignie. Experimentální tvorba)
- Několik poznámek k minulosti a současnosti liturgických předmětů. – In : Bulletin Moravské galerie v Brně, 1996, č. 52, s. 77-81.
- Český granát ve špercích ze sbírek Moravské galerie v Brně (katalog výstavy). – Brno : Moravská galerie, 1996. - 131 s.
- Užité umění 60. let ze sbírek Moravské galerie v Brně (katalog výstavy). – Brno : Moravská galerie, 1996. - 191 s. - (Úvod. oddíl Šperky. Medaile, mince, objekty.)
- Doteky minulosti. Výstava ke 125. výročí založení Moravské uměleckoprůmyslového muzea v Brně (katalog výstavy). – Brno : Moravská galerie, 1998. - 267 s. - (Úvod, 19 medailonů, medailony významných kurátorů, katalogy a publikace)
- Textilní tvorba. - In: Vlastivěda moravská. Země a lid. - Strážnice-Brno : Ústav lidové kultury, Muzejní a vlastivědná společnost, 2000. – S. 224-232.
- Zu den tschechischen Analogien in der Ikonographie und der Funktion der volkstümlich gewordenen Einblattdrucke. - In: Popular Prints and Imagery. – Lund, 2001. - S. 151-165 - Spoluautor R. Jeřábek.
- Šperk a jeho funkce jako kulturně a časově proměnný fenomén. – In : Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, 2001. - S. 67-75. - (D 45)
- Lidový oděv a historický kostým (poznámky k terminologii, formě a funkci oděvu). – In : Národopisná revue. - Č. 1 (2001), s. 5-9.
- Lidové umění jako inspirační zdroj českého dekorativismu. Tradice lidové kultury v kulturním vývoji České republiky. – Strážnice, 2001. - S. 70-80.
- Křestní a biřmovací medaile první poloviny 19. století. - In: Peníze v proměnách času III. - Ostrava, 2002. - S. 99-104.
- Loketský zlidovělý šperk. – In: Národopisná revue. - Č. 1 (2002), s. 48-49.
- Proměny českého šperku na konci 20. století. – Academia : Praha, 2002. - 224 s., 200 bar. rep.
- Od řemesla k umění. Rozmach individuální ateliérové tvorby v užitém umění 60. let. - In: Na križovatke kultúr? Stredná Európa a umenie 20. storočia. – Bratislava : Slovenská národná galéria, 2002. - S. 45-61.
- Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století (katalog výstavy). – Praha : České muzeum výtvarných umění, 2004. - 131 s. - (autorka oddílu: Užité umění)

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek