KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

FASORA, Lukáš, doc. Mgr. Ph.D.

* 1972

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 492 481
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address fasora@phil.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site je http://www.muni.cz/people/6736

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Dějiny - Česko (Československo)
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny městské společnosti a dějiny univerzitního vzdělávání ve střední Evropě v 19. a 20. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Matice moravská
- Společnost pro dějiny Němců v českých zemích
Publikační činnost / Publications Publikační činnost výběrově - kompletní přehled viz
http://www.muni.cz/people/6736/publications

- Brno a okolí v kulturním boji 1890-1914. Brno v minulosti a dnes. Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna. - Brno: Archiv města Brna, 2015, roč. 27, č. 1, s. 155-184. ISSN 0524-689X
- Dělník a měšťan. Vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870-1914. 1. vyd. - Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 423 s. Historie 35. ISBN 978-80-7325-233-5
- Svobodný občan ve svobodné obci? Občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851-1914. - Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země , kultura, 2007. 381 s. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 6. ISBN 978-80-86488-43-1
- Napoleonské války a historická paměť : Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané ve dnech 21.-22. dubna 2005 v Brně / sest. L. Fasora, J. Hanuš, J. Malíř. - 1. vyd. - Brno : Matice moravská, Výzkumné stedisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, a Muzeum Brněnska, 2005. - 407 s. - (Edice Země a kultura ve střední Evropě ; sv. 1). - ISBN 80-86488-23-3
- Člověk na Moravě 19. století / sest. L. Fasora, J. Hanuš, J. Malíř. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. - 501 s. - ISBN 80-7325-38-1. - projekt VaVGP409/04/P064.
-

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek