KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

HADRAVOVÁ, Alena, PhDr. CSc.

* 1956

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro soudobé dějiny, Vlašská 9, 118 40 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 990 627
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address had@sunstel.asu.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.usd.cas.cz/usdwin/os_prac.htm

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda - česká literatura
Dějiny - Česko (Československo)
Jazykověda - čeština
Literární věda - Literární historie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Bohemistika - Jazykověda
Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Bohemistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jednota klasických filologů - členka
- Český komitét pro dějiny vědy a techniky - členka
- Commission for the History of Ancient and Medieval - členka
- Astronomy (součást International Union for the History and Philosophy of Science) - členka
- členka komise VISK 6 – Memoriae Mundi Series Bohemica
Publikační činnost / Publications Plná bibliografie ZDE.

- Monografie:

- Tycho Brahe, Astronomiae instauratae mechanica (faksimile). - Přístroje obnovené astronomie / Z latinského originálu přeložili a komentářem opatřili Alena a Petr Hadravovi. Latinské a řecké verše přeložila Dana Svobodová. - Instruments of the Renewed Astronomy. English translation (Raeder et al. 1946) revised and commented by Alena Hadravová, Petr Hadrava and Jole R. Shackelford (Univ. of Minnesota). Clavis monumentorum litterarum (Regnum Bohemiae) 2, Facsimilia - Translationes 1. - Praha : KLP 1996-2000. Počet stran: čeština: XV + 188; angl.: XV + 175. ISBN 80-85917-23-8 (facsimile); ISBN 80-85917-24-6 (český překlad); ISBN 80-85917-25-4 (angl. překlad); ISBN 80-85917-26-2 (celek).
- Paulerinus (Pavel Žídek), Liber viginti arcium (ff. 185 ra-190rb) / K vydání připravila, úvodem, poznámkami a rejstříky opatřila Alena Hadravová. Staročeské glosy zrevidoval Jiří Cejnar. Clavis monumentorum litterarum (Regnum Bohemiae) 3, Fontes 2. - Praha : KLP, 1997. Počet stran: XXVII + 90. ISBN 80-85917-21-1.
- Aeneae Silvii Historia Bohemica / Ediderunt et in linguam Bohemicam verterunt Dana Martínková, Alena Hadravová, Jiří Matl. Praefatus est František Šmahel. - Enea Silvio, Historie česká / K vydání připravili a z latinského originálu přeložili Dana Martínková, Alena Hadravová a Jiří Matl. Úvodní studii napsal František Šmahel. Clavis monumentorum litterarum (Regnum Bohemiae) 4, Fontes rerum Regni Bohemiae 1. - Praha : KLP, 1998. Počet stran: CVI + 278. ISBN 80-85917-40-8.
- Křišťan z Prachatic, Stavba a Užití astrolábu. (Cristannus de Prachaticz, Composition and Use of the Astrolabe.) / K vydání připravili, přeložili, úvodem, poznámkami, dodatky a obrázky opatřili Alena Hadravová a Petr Hadrava. Vědecká recenze: Anežka Vidmanová, Jan Kalivoda. - Praha : Filosofia 2001. Počet stran: 520. ISBN 80-7007-148-6.
- Johannes Kepler, Sen neboli Měsíční astronomie / Z latinského originálu Somnium seu Opus posthumum de astronomia Lunari, vydaného v Zaháni a Frankfurtu 1634 přeložili, edičně připravili, poznámkami a doslovem opatřili Alena a Petr Hadravovi. - Praha : Paseka - Národní technické muzeum, 2004. Počet stran: 152. ISBN 80-7185-634-7 (Paseka), ISBN 80-7037-124-2 (NTM).
- Hvězdářství krále Jana / Ze staročeského rukopisu vydali Alena M. Černá, Petr Hadrava, Alena Hadravová, Martin Stluka. Ústav pro jazyk český AV ČR, VCDV AV ČR a UK, AsÚ AV ČR. Práce z dějin vědy 12, Scripta astronomica 11. - Praha, 2004. Stran XXIV + 195. ISBN 80-7285-042-3 (ÚSD AVČR), ISBN 80-86496-16-3 (ÚJČ AVČR), ISSN 1213-1199 (Práce z dějin vědy), ISSN 1210-0579 (Scripta astronomica).

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek