KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

HRDLIČKA, Milan, PhDr. CSc.

* 1935

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Překladatelé
Jazykověda - čeština
Jazykověda - Obecná lingvistika
Jazykověda - ruština
Jazykověda - slovenština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Rusistika - Jazykověda
Slovakistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - překladatelská problematika v rámci slovanských jazyků
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Obec překladatelů
- Jednota tlumočníků a překladatelů
- Mezinárodní asociace učitelů rus. jaz. a literatury
- Česká asociace rusistů
- Časopis TOP - člen redakční rady
Publikační činnost / Publications - Jazyková interference a otázky překladu. - In: Bolgarskaja rusistika. - Č. 5. (1979), s. 67-71. - (Sofija)
- Věda o překladu : výsledky a výhledy. - In: Translatologica Pragensia. Č. II, 1. část. - Praha : 1988. - S. 167-178. - (AUC. Philologica; 1/3).
- Překlad odborného textu. - In: Translatologica Pragensia. - Č. IV. - Praha : 1990. - S. 69-80. - (AUC. Philologica ; 4).
- K aktuálním otázkám teorie překladu. - In: Hovory o překladu a tlumočení. - Praha : Interlingua, 1991. - S. 5-22.
- Worum geht es beim Übersetzen? : allgemeine Fragen der
Übersetzung. - In: Translatologica Pragensia. - Č. VI. - Praha : 1995. - S. 26-37. - (AUC. Philologica).
- Frazeologizmy jako problém překladatelský (v plánu Č-R a R-Č). - In: Parémie národů slovanských. - Ostrava : FF OU, 2003. - S. 149-154.
- O textu a translaci. - In: Text a kontext. - Ostrava : FF OU, 2003. - S. 27-30.
- K verbální a neverbální komunikaci / M. Hrdlička a kol. -Ostrava : FF OU, 2004.
- Chcete být v češtině "in"? - In: Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století. - Wałbrzych, Ostrava, 2004. - S. 109-114.
- Dynamika současné komunikace a problémy její translace. - In: Preklad a tlmočenie. - Č. VI. - Banská Bystrica : Fil. fak. UMB, 2005. - S. 5-10.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek