KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KIBICOVÁ, Tereza, Mgr.

* 1975

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Etnologický ústav, Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 220 303 926
Bydliště / Home address Jáchymova 27/4, 110 00 Praha 1
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address kibicova@imus.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.eu.cas.cz/bio_Kibicova.html

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - slovanství v tvorbě českých hudebních skladatelů 2. poloviny 19. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká společnost pro hudební vědu - členka
Publikační činnost / Publications - Antonín Dvořák jako skladatel divadelní hudby (Hudba ke hře Františka Ferdinanda Šamberka Josef Kajetán Tyl). Konference Antonín Dvořák a hudební tvorba jeho současníků v severovýchodních Čechách, Turnov 15.16.6. 2001. - In: Z Českého ráje a Podkrkonoší : Vlastivědný sborník. - Sv. 15. - Semily, 2002. - S. 143-155.
- Ambroise Thomas: Hamlet, program pro operní představení; premiéra 21. 3.2002. - vyd. Státní opera Praha.
- Hudba jako výraz nitra. Dvanáct tváří polyfonie : Tvář jedenáctá. - In: Harmonie. - 4. 9 (2003), s. 28-29.
- K otázkám tanečního repertoáru měšťanské společnosti v Čechách na sklonku 18. století : Johann Nepomuk Kaňka: "Balli tedeschi pro Anno 1787. Le Nozze di Figaro". - In: Český lid. - Roč. 92, č. 1 (2005), s. 49-68.
- The Work of Antonín Dvořák (1841-1904). Aspects of Composition – Problems fo Editing – Reception, Praha 8.-11. 9. 2004 / T. Kibicová, J. Kachlík. - In: Hudební věda. - Roč. XLII, č. 1 (2005), s. 98-100.
- Josef Suk jako autor klavírních úprav děl Antonína Dvořáka. - In: Sborník příspěvků k 70. výročí úmrtí Josefa Suka. - Praha : Česká hudební společnost – Společnost Josefa Suka, 2005. - S. 32-38.
- Zur Editionsproblematik der Slawischen Rhapsodien op. 45, Dvořáks Autoren-Revision in der Slawischen Rhapsodie D-Dur op. 45. - In: Dílo Antonína Dvořáka (1841-1904). Kompoziční aspekty – Ediční problematika – Recepce, konané 8.-11. září 2004 v Praze. - (V tisku)


- Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil. - Bärenreiter-Verlag. - Autorka hesel:
Jiránek, Familie: Petr, Josef, Karel, Alois, Stanislav (sv. 9, 2003, sl. 1057-1059);
Kanka, Familie: Johann Nepomuk I, II (sv. 9, 2003, sl. 1452-1453);
Krejčí, Miroslav (sv. 10, 2003, sl. 663-664);
Kubín, Rudolf (sv. 10, 2003, sl. 789-790);
Měchura, Leopold Eugen (sv. 11, 2004, sl. 1439-1440);
Ponc, Miroslav (sv. 13, 2004, sl. 747-748);
Rösler, Johann Joseph (sv. 14, 2005, sl. 434-435).

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek