KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

GJURIČOVÁ, Adéla, Ph.D.

* 1971

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro soudobé dějiny, Vlašská 9, 118 40 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 224 933 510
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address gjuricova@usd.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.usd.cas.cz/usdwin/os_prac.htm

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Politologie, mezinárodní vztahy
Dějiny - Česko (Československo)
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny českého politického myšlení
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - „Jan Měchýř, Velký převrat či snad revoluce sametová? Několik informací poznámek a komentářů o naší takřečené něžné revoluci a jejích osudech 1989—1992“. - [Rec.] - In: Dějiny a současnost. - Roč. 22, č. 2 (2000), s. 63.
- „Sametová revoluce“ a rozdělení Československa v optice anglosaských autorů. - In: Soudobé dějiny. - Roč. 8, č. 1 (2001), s. 163-165.
- „Jan Gebhart – Jan Kuklík: Druhá republika 1938-1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě“. - [Rec.] - In: Dějiny a současnost. - Roč. 26, č. 4 (2004), s. 58.
- Produktivní bourání mýtů. „Jiří Suk, Labyrintem revoluce: Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize (od listopadu 1989 do června 1990)“. - [Rec.] - In: Soudobé dějiny. - Roč. 11, č. 1-2 (2004), s. 206-209.
- Uvědomělé kichotiády: Politické myšlení Růženy Vackové. - In: Soudobé dějiny. - Roč. 12, č. 2 (2005), s. 285-308.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek