KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

NEČASOVÁ, Věra, Mgr.

* 1976

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Filozofický ústav, Jilská 1, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 222 183 301
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address vera.nec@centrum.cz ; veran@flu.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda - Literární historie
Jazykověda - Translatologie
Dějiny - Ukrajina
Literární věda - ukrajinská literatura
Jazykověda - ukrajinština
Zaměření geografické / Geographical field of study Ukrajinistika - Dějiny
Ukrajinistika - Jazykověda
Ukrajinistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - ukrajinistika
- překladatelství - ukrajinština
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká asociace ukrajinistů - členka
Publikační činnost / Publications Překlady:

- Hurhula, Ihor: Pět set. - In: Navýchod. - Roč. 2, č. 1 (2002).
- Rjabčuk, Mykola: Letecké dopisy do provincie. - In: Literární noviny. - 4. 17 (2003), s. 14.
- Dědova dcera a bábina dcera, Ivan Drakobij, O chudém chlapci a bohatém Markovi. - In: Pomsta Oleksy Dovbuše / sest. R. Kindlerová. - Praha : Argo, 2004.

- Sever a východ 1925-1930: článková bibliografie. - In: Ruralismus, jeho kořeny a dědictví: osobnosti – díla – ideje. - Semily : Státní okresní archiv, 2005. - S. 291-327.

Poznámky / Notes - Pracoviště ve Filozofickém ústavu - Knihovna Filozofického ústavu Akademie věd ČR

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek