KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

BÍNA, Daniel, Ph.D.

* 1969

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra slovanských jazyků a literatur, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 387 773 129
Bydliště / Home address Vodňanská 8, 370 11 České Budějovice
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 723 039 725
E-mail / E-mail address danbina@pf.jcu.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Filozofie a estetika
Jazykověda
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda
Literární věda - česká literatura
Dějiny - Česko (Československo)
Jazykověda - čeština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Literární věda - Literární komparatistika
Jazykověda - Obecná lingvistika
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Bohemistika - Jazykověda
Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Bohemistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - bohemistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - O motorickém dění v poezii. Nad textem Jana Mukařovského. - In: Nyelv-Stílus-Irodalom. Sborník univerzity ELTE. - Budapest, 1998. - S.74-78.
- Bohemismy v nejstarších polských literárních textech. - In: Polono-Hungarica (8). Sborník ELTE. - Budapest, 2000. - S. 243-248.
- Texty, technológie a pedagogika médií. - In: Technológia vzdelávania. - Č. 2 (2003), s. 14-17. - (Nitra)
- Idea regionu a pravděpodobnost vymezení Vitorazska. - In: Výběr. - Č. 3 (2004), s.183-190. - (Č. Budějovice)
- Růst umu promlouvat. - České Budějovice, 2005. - 60 s. - ISBN 80-7040-799-9
- Výchova k mediální gramotnosti. - České Budějovice, 2005. - 103 s. - ISBN 80-7040-844-8

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek