KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

BAHENSKÝ, František, PhDr.

* 1976

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Etnologický ústav, Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 222 828 604
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address bahensky@hotmail.com
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.eu.cas.cz/bio_Bahensky.html

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Historiografie
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Politologie, mezinárodní vztahy
Dějiny - Rusko
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slované
Dějiny - Sovětský svaz
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Dějiny
Rusistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Rusistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny Ruska a Sovětského svazu
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Český lid - člen redakční rady
- Etnologický ústav Akadmie věd ČR - člen vědecké rady
Publikační činnost / Publications - První vědecká výprava na Sibiř. - In: Historický obzor. - Roč. 10, č. 9-10 (1999), s. 194-198.
- Severní Chantové. Příspěvek k pastevectví sobů na Polárním Uralu. - In: Český lid. - Roč. 87, č. 3 (2000), s. 211-222.
- Pojetí národa a vlasti ve starší české historiografii (14. - 18. století) / František Bahenský, Jiří Woitsch. - In: Český lid. - Roč. 87, č. 3 (2000), s. 264-265.
- Zpráva o struktuře základních etnografických a folkloristických periodik v rozmezí let 1953-1963. - In: Věda v Československu v letech 1953-1963 / sest. A. Kostlán. - Praha, 2000. - S. 553-564.
- Skalní architektura v České republice. - In: Český lid. - Roč. 89, č. 3 (2002), s. 239-256.
- Institucionální základna českého národopisu v letech tzv. budování socialismu a profilace hlavních periodik. - In: Česká etnologie 2000 / sest. M. Holubová, L. Petráňová, J. Woitsch. - Praha, 2002. - S. 185-209.
- Tradiční ekonomika západosibiřských Chantů v historické perspektivě. - In: Ab Amicis Oblatum. Josefu Vařekovi k 75. narozeninám / sest. J. Woitsch, F. Bahenský. - Praha, 2002. - S. 133-146.
- Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska IV. Národopisné oblasti, kulturní areály, etnické a etnografické skupiny / sest. F. Bahenský, J. Woitsch. - Praha, 2004.
- The Northern Khants – The Culture of Reindeer Herdsmen in Post-Soviet Russia. - In: Prague Occasional Papers in Ethnology. - Vol. 7 (2005), s. 193-210.
- S. P. Krašeninnikov – druhý muž ruské vědy 18. století?. - In: Staletí objevů, diplomacie a válek : sborník k 60. narozeninám profesora Aleše Skřivana / sest. F. Stellner, M. Kovář. - Praha : Karolinum, 2005. - S. 105-114. - (Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica ; 1-2003) (Studia historica ; [sv.] 55).

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek