KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

HOLZER, Jan, Prof. PhDr., Ph.D.

* 1969

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra politologie, Joštova 218/10, 602 00 Brno
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, Joštova 218/10, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 494 090
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address holzer@fss.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.muni.cz/people/2329

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Politologie, mezinárodní vztahy
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - politologie
- politické systémy sovětského a postsovětského areálu
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - International Political Science Association (IPSA) - člen
- Středoevropská asociace politických věd (CEPSA) - člen Rady za Českou republiku
- Česká asociace politických věd - člen výboru
Publikační činnost / Publications - Komunistické strany v postsovětských stranicko-politických soustavách / sest. J. Holzer. - Brno : MPÚ MU, 2000. - 152 s. - ISBN 80-210-2353-8
- Politický systém Ruska. Hledání státu. - Brno : CDK, 2001. - 221 s. - ( Politologická řada, svazek č. 14) ISBN 80-85959-97-6
- Politické strany ve střední a východní Evropě. Ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích / P. Fiala, J. Holzer, M. Strmiska a kol. - Brno : MPÚ MU, 2002. - 465 s. - ISBN 80-210-3036-4
- Politické strany Ruska. Hledání identity. - Brno : CDK, 2004. - 335 s. - (Politologická řada, svazek č. 18) ISBN 80-7325-032-2
- Russia in the Era of B. Yeltsin: A Case Study of an Uncertain Regime. - In: Prague Perspectives (II) : A New Generation of Czech East European Studies / (eds.) Lukáš Babka, Petr Roubal. - Prague : The National Library of the Czech Republic, 2007. - S. 277-308.


- Mnoho odborných studiích publikováno v periodiku Středoevropské politické studie http://www.cepsr.com/


Úplná bibliografie ZDE

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek