KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

SRBKOVÁ, Ivana, PhDr.

* 1955

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 737 100 453
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address ivana.srbkova@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Knihovnictví
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda
Překladatelé
Literární věda - bulharská literatura
Jazykověda - bulharština
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - Teorie literatury
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bulharistika - Jazykověda
Bulharistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Bulharistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - bulharistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Obec překladatelů
- redakce internetového serveru www.iliteratura.cz
Publikační činnost / Publications Knihovnictví a bulharistika – referáty ve sbornících:

- Makedonské fondy ve Slovanské knihovně v Praze - krásná a odborná literatura. - In: Makedonsko-češka naučna konferencija, 28.-30.8. 1996 Ochrid. Univerzitet Sv. Kiril i Metodij - Filološki fakultet Blaže Koneski, Skopje 1998. - S. 75-80.
- The Slavonic Library at the National Library of the Czech Republic. - In: Computational approaches to the study of early and modern slavic languages and texts: proceedings of the "Electronic Description and Edition of Slavic Sources" conference, 24-26 September 2002 Pomorie. Boyan Penev Publishing Center. Institute of Literature, Bulgarian Academy of Sciences, Sofie 2003. - S. 295-301.
- Bulharské fondy a bulharistická činnost ve Slovanské knihovně při NK ČR. - In: Slavistika i obštestvo. Sedmi nacionalni slavistični četenija. 22.-24.4.2004 Sofia, SU Sv. Kliment Ochridski, Heron Press, Sofie 2006. - S. 268-272.
- Bulharské fondy a bulharistická činnost Slovanské knihovny za posledních 15 let. - In: Studia Balkanica Bohemo-Slovaca, sv. 6. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25.-27.4.2005. Matice moravská Brno 2006. - S. 593-602.
- Konstantin Jireček. - In: Konstantin Ireček. Sbornik naučni dokladi i săobštenija krăgla masa, Varna 2006. Izdatelstvo „Slavena“, Varna 2006. - S. 12-14.
- Češi v Ruse a Češi o Ruse. - In: Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození = Roljata na češkata inteligencija v obštestvenija život na sledosvoboždenska Bălgarija. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Praha, 6.-7. října 2008. Velvyslanectví Bulharské republiky v České republice, Praha 2008. – S. 294-303.
- Bohemia klub a Slovanská knihovna v Praze. – In: 20 godini „Bochemija klub“. Jubileen sbornik. Izdatelstvo Paradigma, Sofie 2014. – S. 82-86.
- Săvremennata bălgarska literatura v češkija kontekst (1989-2012). – In: Treti meždunaroden kongres po bălgaristika, 23-26 maj 2013 g. Sekcija „Bălgarska literatura“, podsekcija „Bălgarska literatura v evropejski i svetoven kontekst“. Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski“, Sofie 2014. – S. 103-120.
- Výbory z básní Josefa Suchého v originále a v překladech. – In: Dviženie i prostranstvo v slavjanskite ezici, literaturi i kulturi. Sbornik s dokladi ot XII meždunarodni slavistični četenija, Sofia, 9-10 maj 2014. T. 2. Literaturoznanie i folkloristika. Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski“, Sofie 2015. – S. 376-381.
- Bulharská literatura na internetovém portálu iLiteratura.cz. – In: Studia Ethnologica Pragensia. Bulharsko (nejen) v etnologické perspektivě. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2016. – S. 86-90.
- Margarito, díky. – In: Homo Bohemicus. Bochemistikata – sădba i prizvanie. Specialen broj, posveten na jubileja na Margarita Mladenova. Kn.1-2/2016. – S. 11-13.
- Georgi Gospodinov a Alek Popov – prozaici bulharští, či nadnárodní? – In: Multikulturalizăm i mnogoezičie. Sbornik s dokladi ot Trinadesetite meždunarodni slavistični četenija, Sofia, 21-23 april 2016 g. T. II. Antropologija. Literaturoznanie. Izdatelstvo „Faber“, Veliko Tărnovo 2017. – S. 605-610
- Když potkáš ty správné lidi. – In: Homo Bohemicus. Ad multos annos. Specialen broj, posveten na jubileja na Vladimir Penčev. Kn. 1/2017 - S. 27-28
- Bulharistické kulturní akce Slovanské knihovny v letech 2005-2019. – In: Ivanu Dorovskému ad honorem. Příspěvky z kolokvia k 85. narozeninám prof. dr. Ivana Dorovského, DrSc. Masarykova univerzita, Brno 2020. – S. 131-138

Literární věda:

- Bulharsky psaná literatura. - In: Literatura ve světě 2004. Gutenberg, Praha 2005. - S. 43-48. (spoluautorka)
- Bulharsky psaná literatura. - In: Literatura v Evropě 2005. Gutenberg, www.iliteratura.cz, Praha 2006. - S. 66-71. (spoluautorka)
- Bulharsky psaná literatura. - In: Literatura ve světě. Svět v literatuře 2006-2007. Gutenberg, Praha 2007. - S. 86-93. (spoluautorka)
- Prevodi na bălgarska chudožestvena literatura na češki ezik (1990-2009). Bibliografie. – In: Literaturata. Izdanie na Fakulteta po slavjanski filologii. Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ochridski", Sofie 2009. – S. 141-143.
- Suchý, Josef: Slzy věcí. Výbor z tvorby (poezie, próza, překlad). Edičně připravil Jaroslav Med ve spolupráci s Ivanou Srbkovou. Barrister & Principal, Brno 2013. - 197 s.
- Současná bulharská literatura v českém kontextu (1989-2012). – In: www.iliteratura.cz, 20.11.2014.
- Pogledăt na prevodačite – Bălgarskata literatura v prevod. – In: Literaturen vestnik, roč. 24, č. 38, Sofie 25. 11. – 1. 12. 2015. – S. 5-6.
- vytváření a redigování sekce bulharské literatury na www.iliteratura.cz (spoluautorka)

Překlady:

Knižní tituly:
- Gospodinov, Georgi: Gaustin neboli Člověk s mnoha jmény. - Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2004. - 100 s.
- Gospodinov, Georgi: Přirozený román. - Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2005. - 131 s.
- Popov, Alek: Zelný cyklus. Povídky. – dybbuk, Praha 2008. – 126 s.

Literární časopisy:

- Gospodinov, Georgi: Pivoňky a pomněnky. - In: Plav!. Překladatelé, literáti, autoři, vykladači. Praha 2003, - S. 17-19.
- Burova, Ani, Nadežda Radulova: Festival Literatura v akci. - In: Host 10/2003, s. 78-79.
- „Když si stvoříte čtenáře, stáváte se za něho zodpovědní...“ (rozhovor Ani Burové s Georgim Gospodinovem). - In: Host 4/2004, s. 67-68.
- Gospodinov Georgi: Přirozený román (úryvky). - In: Host 4/2004, s. 69-70.
- Popov, Alek: Služba. - In: Host 4/2004, s. 71-72.
- Stambolova, Albena: Osmý den v týdnu. - In: Host 4/2004, s. 73-74.
- Gospodinov, Georgi: Višňový čaj. - In: Aluze 1/06, s. 53-56.
- Popov, Alek: Úroveň pro pokročilé. - In: Aluze 1/06, s. 56-58.
- Enev, Dejan: Maria. - In: Aluze 1/06, s. 58-59.
- Gospodinov, Georgi: Suvenýr a symbol. Přízraky. – In: Plav. Měsíčník pro světovou literaturu. Panevropský piknik. 4/2009, s. 17-20.
- Dohánění svobody. Rozhovor Anny Čmejrkové s Georgim Gospodinovem. – In: Plav. Měsíčník pro světovou literaturu. Panevropský piknik. 4/2009, s. 2-3.
- Kisjov, Stefan: Praha byla jeho Vietnam. Úryvky z románu Kat. – In: Tvar. Roč. 23, 20/2012, s. 16.
- Kisjov, Stefan: Dürrenmatt. – In: Plav. Měsíčník pro světovou literaturu. 1/2014, s. 15-18.
- Michajlova, Mimi: Mistr a Múza. – In: www.iliteratura.cz, 16. 3. 2016.
- Karparov, Alexandăr: Marcella. – In: www.iliteratura.cz, 21. 8. 2016.

Publicistika:

- Bălgarskite fondove na Slavjanskata biblioteka v Praga. - In: Svobodna kniga 9-12, Sofie 1992, s.13.
- Viktor Paskov v Praze. - In: Pro přátele jižních Slovanů 5/1998, s. 20-21.
- Člověk je věta psaná s láskou, ale plná pravopisných chyb (rozhovor s Jordanem Radičkovem). - In: Lidové noviny, 8.12.1999.
- Dějiny slovanskobulharské v Praze. - In: Pro přátele jižních Slovanů 5/1999, s. 22.
- Jordan Radičkov - vse taka aktualen v Praga. - In: Kultura 48, Sofie 3.12.1999, s.2.
- Výstavy ve Slovanské knihovně (A. Teodorov-Balan a Boris Brankov). - In: Pro přátele jižních Slovanů 5/1999, s. 20-22.
- Chystá se velká encyklopedie zahraniční bulharistiky. Literatura v Bulharsku. - In: Lidové noviny, 21.9.2000.
- Jubileum Dany Hronkové. - In: Pro přátele jižních Slovanů 4/2000, s.17-18.
- Nové Dějiny Bulharska. - In: Pro přátele jižních Slovanů 6/2000, s. 25.
- Píšu, abych neztratil sám sebe (rozhovor s Vatěm Rakovským). - In: Lidové noviny, 15.6.2000.
- S Jordanem Radičkovem. - In: Pro přátele jižních Slovanů 2/2000, s. 29-30.
- Vaťo Rakovski opět v Praze. - In: Pro přátele jižních Slovanů 5/2000, s.12-13.
- Gina. - In: Pro přátele jižních Slovanů 5/2000, s. 18-20.
- Chceme vydat v bulharštině Jakuba Demla (rozhovor s Vladimirem Penčevem). - In: Lidové noviny, 3.5.2001.
- Sofie hostila bulharisty. Literatura v Bulharsku. - In: Lidové noviny, 15.11.2001.
- Konec pohanství v Čechách. - In: Homo bohemicus 1-2/2001, Heron Press, Sofie, s. 68.
- O Veličkovi... (Veličko Todorov – nekrolog). - In: Homo bohemicus 3/2001, Heron Press, Sofie, s. 39.
- Bulharsko oslavuje svůj Den nezávislosti (rozhovor s Janem Rychlíkem). - In: Homo bohemicus 1-2/2002, Heron Press, Sofie, s.70-73.
- Zdeněk Rotrekl vyšel v bulharském překladu. - In: Lidové noviny, 30.7.2002.
- Národní knihovna uvítá Blagu Dimitrovovou. - In: Lidové noviny, 14.10.2002.
- Plody světla (o výstavě Toni Temenugové v Želivě). - In: Slovanský jih 5/2003, s. 24.
- Ty, jenž jsi na nebesích (režie Dočo Bodžakov, scénář Viktor Paskov). - In: Lidové noviny, 29.1.2003.
- Dnes bude představen nový česko-bulharský slovník. - In: Lidové noviny, 27.2.2003.
- Ty, jenž jsi na nebesích (režie Dočo Bodžakov, scénář Viktor Paskov). - In: Bălgari 6/2003, Praha, s. 31.
- Skácelovy verše v bulharštině. - In: Lidové noviny, 9.1.2003.
- Mateřština je jako vlastní kůže (rozhovor s Ljubomirem Nikolovem). - In: Lidové noviny, 11.4.2003.
- Bulharský literární večer. - In: Homo Bohemicus 1-2/2003. Heron Press, Sofia, s. 130.
- Narodili jsme se jako draci. Antologie bulharské moderní povídky. SPJS; Albert, Brno; Boskovice 2003. (Recenze). - In: www.iliteratura.cz 7.11.2003. http://www.iliteratura.cz/clanek.asp?polozkaID=14649
- Nejosobitější bulharský básník (Jordan Radičkov – nekrolog). - In: Lidové noviny, 29.1.2004.
- Zemřel Jordan Radičkov. - In: Slovanský jih 2/2004, s. 27-28.
- Gaustin jsem vlastně já (rozhovor s Georgim Gospodinovem), - In: Lidové noviny, 27.5.2004.
- S Georgim Gospodinovem (rozhovor). – In: Slovanský jih 5/2004, s. 15-17.
- Brno patřilo balkanistům (VI. Mezinárodní balkanistické sympozium). - In: Slovanský jih 4/2005, s. 13.
- Roztříštěné zrcadlo dneška (rozhovor s Georgim Gospodinovem). - In: Lidové noviny, 20.6.2005.
- Georgi Gospodinov a jeho Přirozený román. - In: Roden glas 1/2005, Praha, s. 21.
- Mojat 21-i avgust 1968. - In: Az živjach socializma. 171 lični istorii. Žanet 45, Plovdiv 2006. - S. 76-77.
www.spomenite.org
- Můj román je o ochočování bolesti. Rozhovor s Georgim Gospodinovem. - In: Aluze 1/06, s. 47.
- V literatuře ani v životě hotová schémata nefungují. Rozhovor s Alekem Popovem. - In: Aluze 1/06, s. 48.
- Dokud vyprávíme své příběhy, jsme živi. - In: Tvar, 09/06, 4.5.2006, s. 14.
- Artis Bohemiae Amicis putuje do Bulharska. - In: Tvar, 13/06, 29.6.2006, s. 10.
- Artis Bohemiae Amicis pro bulharský Bohemia klub. - In: Homo bohemicus. Kn.2-3/2006, s. 210-212.
- Když se slova snoubí s tvary. - In: Tvar, 20/06, 30.11.2006, s. 9.
- Daleko od Toleda. - In: Tvar, 04/07, 22.2.2007, s. 9.
- Homo bohemicus (Bulharsko). - In: A2 Kulturní týdeník, 15/2007, 11.4.2007, s. 29 (odjinud).
- Literaturen vestnik (Bulharsko). - In: A2 Kulturní týdeník, 30/2007, 25.7.2007, s. 29 (odjinud).
- Co právě překládám. - In: Literární noviny, 34/20.8.2007, D nové knihy.
- Jak je Bulharům v Evropské unii. - In: Roden glas 5/2007, Praha, s. 10-11.
- Rok v Evropské unii. Bulhaři hodnotí přínosy svého členství v evropském klubu. - In: A2 Kulturní týdeník, 1/2008, 2.1.2008, s. 24.
- Kapitoly z minulosti česko-bulharských kulturních vztahů. Antologie komentovaných textů. 1.a 2. část. Uspořádaly Dana Hronková, Marija Manolova Motejlova a Eli Mandažieva. Praha-Sofie 2005, Praha 2007. (Recenze). - In: www.iliteratura.cz 7.2.2008. http://www.iliteratura.cz/clanek.asp?polozkaID=22105
- Stefan Canev: Bulharské kroniky. - In: Tvar, 07/08, 3.4.2008, s. 10.
- Canevovy Bulharské kroniky. - In: Slovanský jih, 03/červen 2008, s.21-22.
- Odešel Vaťo Rakovski, přítel české poezie. - In: Lidové noviny, 21.5.2008, s. 13.
- Odešel Vaťo Rakovski... - In: Tvar. 12/08, 12.6.2008, s. 14.
- Kultura 21/2008 (Bulharsko). – In: A2 Kulturní týdeník, 27/2008, 2.7.2008, s. 29.
- Češi Bulharsku (O mezinárodní konferenci Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození). – In: Roden glas, 5/2008, s. 8-9.
- Rozhovor s bulharským spisovatelem Alekem Popovem. – In.: : www.pwf.cz (Festival spisovatelů Praha), březen 2009.
- Georgi Gospodinov a jeho Lapidárium. Recenze. – In: Knižní novinky, č. 20, roč. VIII/2009, 12.10.-25.10.2009, s. 6.
- Dvakrát o jedné knize: Markéta Pilátová: Žluté oči vedou domů. Recenze. – In: Knižní novinky, č. 22, roč. VIII/2009, 9.11.-22.11.2009, s. 23.
- Odešli dva přátelé bulharské literatury... (Vladimír Justl a Ludvík Kundera). – In: Tvar. 16/10, 7.10.2010, s. 10.
- Naj-chubavite nešta v života idvat ot samo sebe si. (Rozhovor Dimany Ivanové s Ivanou Srbkovou.) – In: Bălgari, 3-4/2010, s. 38- 40.
- Dvakrát Mise Londýn (recenze filmu). – In: Tvar. Roč. 22, 05/2011,s. 11.
- Náš rozhovor s Ivanou Srbkovou. – In: Slovanský jih, roč. XI, 03/červen 2011, s. 18-21.
- Jakoubek, Marek: Vojvodovo: Etnologie krajanské obce v Bulharsku, Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, Brno, 2010, 347 s. Recenze. In: www.iliteratura.cz, 5.7.2011.
- Kisjov, Stefan: Kat. Žanet 45, Plovdiv 2003, 109 s. Recenze. - In:www.iliteratura.cz, 2.3.2012.
- Gospodinov, Georgi: Techniky a jiné verše. Přeložil Ondřej Zajac. Nakladatelství Petr Štengl. Praha 2012, 24 s. Anotace. - In: www.iliteratura.cz, 6.5.2012.
- Kenarov, Dimităr: Apokryfní zvířata. Přeložil Marcel Černý. Nakladatelství Petr Štengl. Praha 2012, 108 s. Recenze. - In: www.iliteratura.cz, 11.5.2012.
-Bulharská účast na Světě knihy 2012. Aktualita. - In: www.iliteratura.cz, 24.5.2012.
- Jakoubek, Marek: Vojvodovo: kus česko-bulharské historie. Tentokrát převážně očima jeho obyvatel. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) a Plzeň: Západočeská univerzita, 2011, 258 s. Recenze. - In: www.iliteratura.cz, 27.7.2012.
- Československo bylo náš Vietnam, Vietnam komunistického systému. Rozhovor s bulharským spisovatelem Stefanem Kisjovem. - In: Kontexty 6/2012, s. 71-76.
- Praha byla jeho Vietnam. – In: www.literarni.cz, 4. 7. 2013.
- Tatínka vnímám především jako básníka duše. Rozhovor Františka Mikše s Ivanou Srbkovou. – In: Kontexty 3/2013, s. 54-58.
- Jakoubek, Marek: Vojvodovo – edno nepoznato češko selo v Bălgarija (Vojvodovo – neznámá česká vesnice v Bulharsku). Přel. Michaela Kuzmova, Paradigma, Sofia, 2013, 213 s. Recenze. - In: www.iliteratura.cz, 17.7.2013.
- Kenarov, Dimităr: Apokryfní zvířata. Přeložil Marcel Černý. Nakladatelství Petr Štengl. Praha 2012, 108 s. Recenze. - In: Slovanský jih, roč. XIII, 05/říjen 2013, s. 30-31.
- Dumi za „Bochemija klub“. – In: Homo bohemicus, 1-2/2013, Paradigma, Sofie 2013, s. 38.
- Dimova, Teodora: Adriana. Přeložil David Bernstein. Nakladatelství Petr Štengl, Praha, 2013, 122 s. – In: www.iliteratura.cz, 11.12.2013.
- Dorovský Ivan: S domovem v srdci. Masarykova univerzita, Brno 2014, , 216 s. Recenze. In: Slovanský jih, 02/duben 2015, s. 31-33.
- Bronislava Volková v bulharštině. Bronislava Volkova: Az săm tvojata sădba. Stichotvorenija (Já jsem tvůj osud. Básně). Přel. Dimităr Stefanov, Chajni, Sofia, 2013, 112 s. – In: www.iliteratura.cz, 13.12.2015.
- O bulharské statečnosti (K výstavě Síla občanské společnosti – osud Židů v Bulharsku v době holocaustu). - In: Slovanský jih, 01/únor 2016, s. 21-22.
- Terzijski, Kalin: Máte někoho, kdo vás miluje? Přeložil Ondřej Zajac. Dauphin, Praha 2015, 162 s. Recenze. - In: Slovanský jih, 03/červen 2016, s. 29-31.
- Kdo je dobrý a sdělný, vydává se napříč kontinenty. Náš rozhovor s bulharistkou PhDr. Ivanou Srbkovou. - In: Slovanský jih, 05/říjen 2016, s. 16-19.
- Bulharské fondy a bulharistická činnost Slovanské knihovny. – In: Slovanský jih, 01/únor 2017, s. 30–32.
- Ljuca, Adin: Jeden bílý den. Přel. František Šístek, Protimluv, Ostrava, 2017, 116 s. – In: www.iliteratura.cz, 13. 4. 2018.
- Nevyčerpatelná studnice Adina Ljuci. – In: Slovanský jih, 03/červen 2018, s. 29-30.
- Na bulharsko-českých vlnách. – In: www.iliteratura.cz, 15. 7. 2018.
- Zvláštní ocenění za popularizaci české a slovenské literatury. Dimana Ivanova. In: www.iliteratura.cz, 22. 8. 2018.
- Kolář, Pavel, Renata Červenková: Lybyrint pohybu. Vyšehrad, Praha 2018, 264 s. Recenze. – In: www.literarni.cz, 18. 12. 2018.
- Gospodinovovy dary melancholie. Gospodinov, Georgi: Fyzika smutku. Přel. David Bernstein, NLN, Praha 2018, 314 s. Recenze. – In: www.iliteratura.cz, 14. 1. 2019.
- Dvojí domov duše. Gălăbova, Lidia: Andělé Zlatého města. Přeložil a doslov
napsal Marcel Černý. Novela bohemica, Praha 2018, 113 s. Recenze. – In: www.iliteratura.cz, 16. 2. 2019.
- Smutek je pomalý cit. Rozhovor s Georgim Gospodinovem. - In: A2 Kulturní čtrnáctideník, 6/2019, 13. 3. 2019, s. 20-21.
- Konstantin Jireček a Bulharsko. Studie. – In: www.iliteratura.cz, 16. 4. 2019.
- Kábrtová, Lidmila: Místa ve tmě. Host, Brno 2018, 210 s. Recenze. – In: www.literarni.cz, 19. 7. 2019.
- Valová, Vladimíra: Do vnitrozemí. Host, Brno 2017, 193 s. Recenze. – In: www.literarni.cz, 22. 7. 2019.
- O současné bulharské literatuře se Svetlozarem Želevem. – In: Slovanský jih, 05/říjen 2019, s. 27-28.
- Rozhovor s Ivanou Srbkovou. Ptal se Václav Franc. – In: ČAJ. Časopis autorů Jičínska. Červen 2020, roč. XIX, č. 165, 5. 6. 2020, s. 4-11.
- Odešel profesor Ivan Dorovský. – In: Homo bohemicus, 3-4/2021, Paradigma, Sofie 2021, s. 156-159.
- „V ustata na tazi žena bălgarskijat ezik pridobiva očarovatelno napevna intonacija.“ – In: Roden glas, roč. LI, č. 1/2022, s. 21.
- Blaga Dimitrova otnovo v „Klementinum“. – In: Roden glas, roč. LI, č. 2/2022, s. 18-19.
- Odešla královna české bulharistiky. – In: Homo bohemicus, 1-2/2022, Paradigma, Sofie 2022, s. 75-78.
- Česká a slovenská stopa v Bulharsku. Marek Jakoubek, Vladimir Penčev: Češi a Slováci v Bulharsku. Příspěvky ke studiu české, slovenské a československé krajanské přítomnosti v bulharských zemích. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 2022, 215 s. Recenze. – In: www.iliteratura.cz, 13. 1. 2023.
- Cítím se býti v Orientu. Marek Jakoubek, Lenka J. Budilová (eds.): Češi v Bulharsku. Od osvobození Bulharska do konce druhé světové války. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 2023, 247 s. – In: www.iliteratura.cz, 2. 10. 2023.Cestopisy se slovanskou tematikou:

- Co víme i nevíme o Bulharsku. - CK Alexandria, Praha 2004. – 79 s.
- Krakov červený a bílý. - In: Lidové noviny, 15.12.2001, s. 26-27.
- Bulharsko. Sofie a Plovdiv. - In: Lidové noviny, 6.11.2004, s. 27.
- Ze Sofie do Plovdivu. - In: Slovanský jih, 06/prosinec 2006, s. 26-32.


Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek