KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

TREJBAL, Václav, Mgr. CSc.

*

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Západočeská univerzita v Plzni, Ústav jazykové přípravy, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 377 635 213
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address trejbal@ujp.zcu.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Překladatelé
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Literární věda - ruská literatura
Dějiny - Rusko
Jazykověda - ruština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Dějiny
Rusistika - Jazykověda
Rusistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Rusistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - jazykovědná rusistika
- literárněvědná rusistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Морфологические средства разграничения лексико-семантических вариантов многозначных существительных в русском языке. – In: Proceedings of UWB. - Vol. 4 (2000), Plzeň, s. 115–122.
- Определение трудности перевода научно-технического текста. Příspěvek na mezinárodní konferenci Odborný styl ve výuce cizích jazyků v Plzni 20.–22. září 2001. - In: Odborný styl ve výuce cizích jazyků. – Plzeň, 2002. – S. 413–417. - ISBN 80–8072–763–7
- Building LVCSR system for transcription of spontaneously pronounced russian testimonies in the MALACH project: initial steps and first results / Josef Psutka ... [et al.] – In: Text, Spreech and Dialogue. – Berlin : Springer, 2003. – S. 327-332. – ISBN 3 – 540 – 20024 – X

Poznámky / Notes - Mezinárodní konference: Linguauni-98. MGLU Moskva, 3. – 7. 6. 1998. Příspěvek: Koncepce rozvoje výuky cizích jazyků na Západočeské univerzitě v Plzni
- Mezinárodní konference: Evropská unie a její multilingvální dimenze. VŠE Praha, 9. – 10. 9. 1998. Příspěvek: Výuka ruštiny na ZČU.

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek