KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

VYSLOUŽILOVÁ, Eva, Doc. PhDr. CSc.

* 1940

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address 212078@mail.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - Obecná lingvistika
Jazykověda - ruština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - současný ruský jazyk - morfologie
- textová lingvistika ve srovnávacím rusko-českém plánu
- lexikografie
- translatologie (simultánní tlumočení)
- lingvodidaktika
- komunikace (pedagogická)
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - oborová rada pro ruský jazyk na FF UP v Olomouci a Ped. fakultě UK v Praze - členka
- Mezinárodní asociace učitelů ruského jazyka (MAPRJAL) - členka
- Česká asociace rusistů - členka předsednictva
- redakční výbor časopisu Lingua viva - členka
Publikační činnost / Publications - Odborný slovník česko-ruský z oblasti ekonomické, politické a právní / E. Vysloužilová, M. Csiriková... [et al.]. / Praha : Linde, 1999. - 585 s.
- K dovednostnímu modelu učitelovy profese : k dovednosti pracovat s jazykovou chybou. - In: Rossica Olomucensia. XLI. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 2004. - S. 17-21.
- Čitatel'skoje pis'mo kak mnogourovnevyj tekst. - In: Olomoucko-Grackije slavističeskije čtenija. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. - S. 109-117.
- K pragmatičeskim istočnikam kommunikacii s reklamnym tekstom. - In: Wyraz i zdanie w jezykach slowiańskich, 4. - Wroclaw, 2004. - S. 305-309. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 127).
- Dialog v pis'me na stranicach gazety / E. Vysloužilová, H. Flídrová. - In: Rossica Olomucensia. 42. 1. část. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 2004. - S. 15-25.
- Nezapomínejme ruštinu : učební text. - 2. dopl. a přeprac. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. - 185 s.
- K profesional'nomu aspektu kommunikativnoj kompetencii / E. Vysloužilová, H. Flídrová. - Rossica Olomucensia. 50. 2. část. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 2003. - S. 519-524.
- K pragmatike formal'noj kommunikativnoj situacii. - In: Russkoje slovo v mirovoj kul'ture : češskaja rusistika posle IX. kongressa MAPRJAL.../sest. E. Vysloužilová, A. Brandner, O. Richterek. - Ostrava : Repronis, 2003. - S. 83-87.
- K sostavljajuščim kommunikativnoj kompetencii ; Tradície a perspektívy rusistiky. - In: Sborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského. Philologica 57. - Bratislava, 2003. - S. 197-200.
- Sosuščestvovanije jazykovogo i sociokul'turnogo v učebnom tekste. - In: Zborník vedec. prác z medzinár. konferencie "Kulturológia v procese osvojovania cudzích jazykov". - Nitra, 2003. - S. 25-34.
- K sociokulturní komponentě translatologické kompetence. - In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinár. účastí pořádané ve spolupráci se Společností Franka Wollmana při FF Masarykovy univerzity v Brně, Hradec Králové 12.11.2002. - Ústí nad Orlicí, 2003. - S. 27-33.
- Češskaja lingvodidaktika russ. jazyka za 1999-2003 gody. - In: Russkoje slovo v mirovoj kul'ture. Češskaja associacija rusistov. - Praha ; Olomouc, 2003. - S. 14-17.
- K jazykovým tendencím v projevu mluvčího. - In: Dialog kultur III : sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí, Hradec Králové 2004. - Ústí nad Orlicí, 2005. - S. 51-54.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek