KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

VITOŇ, Jan, PhDr.

* 1954

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 385 520 244
Bydliště / Home address Vrchlického 939, 379 01 Třeboň
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address viton@zsf.jcu.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Etnografie, folkloristika a etnologie
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Etnografie, folkloristika a etnologie - Poláci
Dějiny - Polsko
Jazykověda - polština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Polonistika - Dějiny
Polonistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Polonistika - Jazykověda
Polonistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny polské literatury
- teorie a praxe přkladu z polštiny do češtiny
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Čelakovský a Poláci. - In: Práce z dějin slavistiky 11, Slavistický odkaz F. L. Čelakovského. – Praha, 1988. - S. 185-206.
- Magické regiony střední Evropy a jejich mytizace v současné literatuře. - In: Dawność kulturowa w literaturach słowiańskich drugiej połowy XX wieku. – Opole, 1993. - S. 239-244.
- Proměny haličského mýtu v současné polské próze. - In: Práce z dějin slavistiky 16. – Praha, 1993. - S. 65-69.
- Úvod do dějin a kultury Polska - I. (do roku 1815). – Praha : Karolinum, 1995. - 153 s.
- Stará polská literatura - I (středověk-renesance) : vysokoškolské skriptum. – Praha : Karolinum, 1999. - 103 s.
- Zábava i vzpoura : Ironie a parodie v dílech plebejských spisovatelů polského baroka. – In: Litteraria humanitas VIII : Komparatistika – genologie – translatologie. – Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2000. - S. 33-42
- Stará polská literatura - II (baroko) : vysokoškolské skriptum. – Praha : Karolinum, 2001. - 153 s.
- Ženské sněmování aneb jak mužské čeládce zač je toho loket ukázati a svých práv ostříhati (na okraj polské a české parodie mravokárných textů z přelomu 16. a 17. století). – In: Slavia occidentalis : tom 58 (2001). – Poznań, 2001. - S. 7-11.
- Bratři Opalińští a „tertius gaudens“ Hieronim Radziejowski. - In: Studia slavica VI : Slavistika osudem i volbou. – Ostrava : UO AFP, 2002. - S. 297-302.
- Staropolský Švejk Albertus. - In: Slavica comparativa. – Praha : Euroslavica, 2002. - S. 136-138.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek