KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

VESELÝ, Zdeněk, Prof. PhDr. CSc.

* 1950

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address zdenek.vesely@gmail.com ; vesely@vip-vs.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny - Česko (Československo)
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Dějiny - Obecné dějiny
Dějiny - Slovensko
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Slovakistika - Dějiny
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - mezinárodní vztahy
- česká zahraniční politika a diplomacie
- středoevropská politika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Central East Europe International Studies Assotiation
- CzUNA
Publikační činnost / Publications - Československá zahraniční politika v letech 1945 - 1949. - Praha : St. pedag. nakl., 1989. - 118 s.
- Dějiny českého státu v dokumentech / vybr., uspoř., komentáři a pozn. doprovodil Z. Veselý. - Praha : Victoria Publishing, 1994. - 544 s.
- Smlouvy, pakty, dohody : slovník mezinárodně politických a diplomatických aktů. - Praha : Epocha, 2002. - 161 s.
- Mezinárodní vztahy 20. století v datech. - Praha : Epocha, 2003. - 299 s.
- Přehled dějin mezinárodních vztahů. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, 2003-2005. - Sv. 1-3.
- Dějiny české politiky v dokumentech. / vybr., uspoř., komentáři a pozn. doprovodil Z. Veselý. - Praha : Professional Publishing, 2005. - 764 s.
- České politické dějiny. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, 2005.
- Edvard Beneš - Československo - Evropa / Zdeněk Veselý a kol. - Praha : Professional Publishing, 2005. - 164 s.
- Dějiny mezinárodních vztahů. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. - 606 s.
- Dějiny diplomacie. - Praha : Oeconomica, 2008. - 290 s.
- Dějiny mezinárodních vztahů. - 2., upr. vyd. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2010. - 605 s.
- Diplomacie : (Teorie - praxe - dějiny). - Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. - 496 s.
- Dějiny české zahraniční politiky. - Praha: Oeconomica, 2013. - 536 s.
- Dějiny mezinárodních vztahů. - 3., upr. vyd. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2014. - 605 s.
- Diplomacie : (Teorie - praxe - dějiny). - 2., upr. vyd. - Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. - 496 s.Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek