KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

MACUROVÁ, Alena, Prof. PhDr. CSc.

* 1946

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 619 212
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address alena.macurova@ff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Literární věda - česká literatura
Jazykověda - čeština
Literární věda - Teorie literatury
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - stylistika
- teorie komunikace
- teorie překladu
- komunikace neslyšících
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení
- Pražský lingvistický kroužek
- Kruh přátel českého jazyka
- Slovo a slovesnost - redakční rada
- Bohemistyka - redakční rada
- Čeština doma a ve světě
Publikační činnost / Publications - Výstavba a smysl Vančurova Rozmarného léta. - Praha : Academia, 1981. - 60 s.
- Ztvárnění komunikačních faktorů v jazykových projevech : utváření významové perspektivy. - Praha, 1983. - 119 s. - (AUC. Philologica, Monographia ; 68).
- Komunikace v slovesném textu, slovesný text v komunikaci. - In: Text a komunikace : jazyk v literárním díle a ve filmu /sest. A. Macurová, P. Mareš. - Praha, 1992. - S. 11-61. - (AUC. Philologica, Monographia ; 67).
- Jazyk, styl, smysl, text - a stylistika. - In: Slovo a slovesnost. - Č. 54 (1993). - S. 279 - 286.
- ... protože já bavím spolu vypravovat : Komunikace v dopisech českých neslyšících. - In: Slovo a slovesnost. - Č. 56 (1995). - S. 23 - 33.
- Naše řeč? - In: Naše řeč. - Č. 81 (1998). - S. 179 - 188.
- Řeč dopisů a řeč v dopisech Boženy Němcové / sest. J. Janáčková, A. Macurová, L. Římalová, S. Wimmer, H. Baková. - Praha : ISV, 2001. - 198 s.
- Průvodce po světové literární teorii. - Praha : Panorama, 1988. - autorka hesel: B. M. Ejchenbaum: Napříč literaturou. - S. 107 - 114; M. Głowiński: Styly recepce. - S. 150 - 156; R. Jakobson: Lingvistika a poetika. - S. 218 - 225; Ch. Morris: Základy teorie znaků. - S. 363 - 369; B. A. Uspenskij: Poetika kompozice. - S. 523 - 528; V. V. Vinogradov: Stylistika - Teorie poetické řeči - Poetika. - S. 535 - 540.
- Jazyk znakový. - In: Encyklopedický slovník češtiny. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. - S. 194 - 195.
- Jazyk a hluchota. - In: Slovo a slovesnost. - Č. 62 (2001). - S. 92 - 104.
- Adresát v slohovědě Ignáce Jana Hanuše. - In: Česká literatura. - Č. 49 (2001). - S. 390 - 397.
- Já jako někdo jiný? : Proměny korespondujícího "já". - In: Bohemistyka III. - Č. 3 (2003). - S. 201 - 218.
- "Our" vs. "their" language : The problems of cross-cultural understanding. - In: Sign Language, Deaf Culture & Bilingual Education / sest. S. Bradarić-Jončić, V. Ivasović. - Zagreb : Kratis, 2004. - S- 95 - 100.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek