KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

HRDLIČKA, Milan, Doc. PhDr. CSc.

* 1960

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav bohemistických studií, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 619 235
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address milan.hrdlicka@ff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - čeština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - jazykovědná bohemistika
- čeština jako cizí jazyk
- teorie uměleckého překladu
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka - člen
- International Association of Teachers of Czech (IATC - NAATC) - člen
Publikační činnost / Publications - Překladatelské miniatury. - Praha : Karolinum, 1995. - 84 s.
- Literární překlad a komunikace : k problematice zaměření uměleckého překladu na čtenáře. - Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. - 92 s. - (2. vyd. Praha, 2003, 152 s.)
- Předložky ve výuce češtiny jako cizího jazyka. - Praha : Karolinum, 2000. - 142 s.
- Cizí jazyk čeština. - Praha : ISV, 2002. - 152 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek