KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

LYONS KINDLEROVÁ, Rita, Mgr.

* 1974

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, Klementinum 190, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 663 360
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 777 256 707
E-mail / E-mail address rita.kindlerova@nkp.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Byzantologie
Dějiny
Etnografie, folkloristika a etnologie
Filozofie a estetika
Jazykověda
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda
Překladatelé
Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace
Dějiny - Balkán
Literární věda - běloruská literatura
Dějiny - Bělorusko
Dějiny - Bosna a Hercegovina
Dějiny - Bulharsko
Dějiny - Byzanc
Dějiny - Černá Hora
Literární věda - česká literatura
Jazykověda - čeština
Dějiny - Dějiny slovanských národů
Dějiny - Jugoslávie
Literární věda - Literární historie
Dějiny - Makedonie
Dějiny - Pobaltí
Dějiny - Podkarpatská Rus
Literární věda - polská literatura
Dějiny - Polsko
Etnografie, folkloristika a etnologie - Rusíni
Literární věda - rusínská literatura
Jazykověda - rusínština
Literární věda - ruská literatura
Dějiny - Rusko
Jazykověda - ruština
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slované
Literární věda - slovenská literatura
Dějiny - Sovětský svaz
Dějiny - Srbsko
Literární věda - staroslověnská a církevněslovanská literatura
Literární věda - Teorie literatury
Jazykověda - Translatologie
Dějiny - Ukrajina
Etnografie, folkloristika a etnologie - Ukrajinci
Literární věda - ukrajinská literatura
Jazykověda - ukrajinština
Zaměření geografické / Geographical field of study Serbistika - Dějiny
věda o Bosně a Hercegovině - Dějiny
věda o Černé Hoře - Dějiny
Balkán - Dějiny
Rusistika - Dějiny
Ukrajinistika - Dějiny
Polonistika - Dějiny
Bělorusistika - Dějiny
Bulharistika - Dějiny
Makedonistika - Dějiny
Ruthenistika - Dějiny
Ukrajinistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Ruthenistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Ruthenistika - Jazykověda
Ukrajinistika - Jazykověda
Bohemistika - Jazykověda
Rusistika - Jazykověda
Ruthenistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Serbistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Slovakistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Ukrajinistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
věda o Černé Hoře - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Balkán - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Rusistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Bělorusistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Bulharistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Makedonistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Polonistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Slovakistika - Literární věda
Ukrajinistika - Literární věda
Bohemistika - Literární věda
Rusistika - Literární věda
Bělorusistika - Literární věda
Polonistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - ukrajinistika
- novořečtina
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká asociace ukrajinistů
- Obec překladatelů
- Jednota tlumočníků a překladatelů
Publikační činnost / Publications Knižní překlady:
- Muzeum opuštěných tajemství /Oksana Zabužko; přel. R. Kindlerová. - Zlín : Kniha Zlín, 2013.
- Jagellonské dědictví :kapitoly z dějin středovýchodní Evropy /Maciej Ruczaj (ed.) ; [z polštiny a ukrajinštiny přeložili Rita Kindlerová ... et al.]. - Brno : CDK, 2012.
- Sbírka vášní /Natalka Sňadanko ; přel. Rita Kindlerová. - Zlín : Kniha Zlín, 2011.
- Chachacha / Jurij Vynnyčuk; přel. R. Kindlerová. - Zlín : Kniha Zlín, 2009.
- Vyprávění a písně Rusínů z východního Slovenska :jihokarpatská ukrajinská nářečí v autentických záznamech /Růžena Šišková, Mikuláš Mušinka, Jozef Hrušovský, Rita Kindlerová. - Praha : SLÚ AV ČR ; Euroslavica, 2009.
- Zelené evangelium :výbor z díla /Bohdan Ihor Antonyč ; [výbor sestavil a předmluvu napsal Roman Lubkivskyj ; verše přeložili Tomáš Vašut a Jaroslav Kabíček ; předmluvu přeložila Rita Kindlerová]. - Praha : Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2009.
- Expres Ukrajina. Antologie současné ukrajinské povídky; sest. R. Kindlerová. - Praha : Kniha Zlín, 2008.
- „Prostitutka“ / Lili Zografu; přel. R. Kindlerová. - Praha : Dubbuj, 2007.
- Sestro, sestro / Oksana Zabužko; přel. R Kindlerová. - Praha : Argo, 2006.
- Řečtina - konverzace a slovník / sest. R. Kindlerová. - Dubicko : Infoa, 2005.
- Řečtina na cesty / přel. ze slovenštiny R. Kindlerová. - Bratislava : Príroda, 2005.
- Pomsta Oleksy Dovbuše : Ukrajinské pohádky a pověsti / sest. R. Kindlerová. - Praha : Argo, 2004.
- Ilinden je v nás / sest. I. Dorovský, D. Kirjakovský, R. Kindlerová. - Brno - Boskovice : Společnost přátel jižních Slovanů v ČR, 2003.
- Příběhy z Haliče / Jurij Vynnyčuk; přel. R. Kindlerová. - Praha : Portál, 2002.
- Bratři Teofiličové. - In: Na východ. - Č. 1 (2002). - Praha.
- Řecká literatura. - In: HOST. - Č. 1 (2002). - Praha.
- Polní výzkum ukrajinského sexu / Oksana Zabužko; přel. R. Kindlerová. - Praha : OWP, 2001.
- Novořecká povídka. - In: Literární noviny. - Č. 43 (2000). - Praha.
- Bibliografie vydaných novořeckých a ukrajinských děl v češtině. - In: iliteratura
- V. Jichová a její poezie. - In: Porohy. - Č. 2 (2004). - Praha.
- Novořecká a ukrajinská literatura roku 2004. - In: Ročenka Iliteratura.cz, 2004.
- Stručný vývoj české poezie 1918 - 1939, Άλλη πτήση 4. - Praha, 2001.

- Mnoho textů publikováno elektronicky ZDE

Poznámky / Notes překladatelská práce
- ukrajinština - historické i současné praktické překladatelství a tlumočení
- novořečtina - historické i současné praktické překladatelství a tlumočení

redaktorská práce
- iliteratura - redaktorka stránek ukrajinské literatury

účast na natáčení hudebních nosičů
- Popelka Nazaretská. - LP. - Praha, 1991
- Ave Regina Caelorum. - CD. - Praha, 2000
- Staročeské roráty. - CD. - Praha, 2002
- Hejdumdá. - CD. - Praha, 2010
- Abychme hodně pamatovali : zpěvy husitských Čech = We might remember worthily : chants from hussite Bohemia. - CD. - V Táboře, 2013

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek