KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

PETKEVIČ, Vladimír, Doc. RNDr. CSc.

* 1954

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav teoretické a komputační lingvistiky, Celetná 13, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 619 752
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address Vladimir.Petkevic@ff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Překladatelé
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - čeština
Jazykověda - Obecná lingvistika
Jazykověda - polština
Jazykověda - ruština
Jazykověda - slovenština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Rusistika - Jazykověda
Polonistika - Jazykověda
Slovakistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - matematická lingvistika týkající se češtiny
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Association of Computational Linguistics - člen
- Pražský lingvistický kroužek - člen
- Jazykovědné sdružení České republiky - člen
- Jednota tlumočníků a překladatelů - člen
- oborová rada pro matematickou lingvistiku na FFUK a MFFUK - člen
- oborová rada pro matematickou logiku na FFUK - člen
- Česká křesťanská akademie - člen
Publikační činnost / Publications - Studie z korpusové linguistiky. - Praha : Nakl. Lidové noviny, 1998. - V tisku. - Hlavní editor.
- A New Formal Specification of Underlying Structures. - In:
Theoretical Linguistics. - Vol. 21, Nr 1 (1995), s. 7-61.
- Agreement in Czech and its Formal Account / J. Panevová, V. Petkevič. - In: Formale Slavistik / ed. V. Junghanns, A.
Zybatow. - Frankfurt am Main : Vervuert Verlag, 1997. - S. 321–333. - (Leipziger Schriften zur Kultur-, Literatur-, Sprach- und Übersetzungswissenschaft)
- Český národní korpus – propagační desky / kolektiv autorů. - Praha : Ústav českého národního korpusu FF UK, 2000.
- Zavaděč operačního systému DOS-4. In: Příručka operátora. VÚMS Praha, 1983 (15 stran)
- Generace operačního systému DOS-5 z magnetické pásky. In: Příručka operátora. VÚMS Praha, 1983 (11 stran)
- Program DPD v operačním systému DOS-4. In: Příručka operátora. VÚMS Praha, 1983 (4 strany)
- Program I1IPIPL. In: Obslužné programy operačního systému DOS-4. VÚMS Praha, 1985 (3 strany)
- Program I1IPCOPY. In: Obslužné programy operačního systému DOS-4. VÚMS Praha, 1985 (3 strany)
- Petkevič, V., Záhora, O.: Instalace a provoz systému DOSIX. VÚMS Praha, 1990 (podíl: 4 strany).
- Petkevič, V., Záhora, O.: Možnosti systému DOSIX. VÚMS Praha, 1990 (podíl: 5 stran).
- Kallus, M., Petkevič, V.: Periferní zařízení systému DOSIX. VÚMS Praha, 1990 (podíl: 15 stran).
- Petkevič, V., Záhora, O.: Distribuce systému DOSIX. VÚMS Praha, 1990 (podíl: 3 strany).
- Bémová A., V. Petkevič, P. Sgall (1980): Opredelenije semantičeskich zapisej predloženij s pomošč'ju grammatiki zavisimostej. In: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 33, Praha, Univerzita Karlova 1980, pp. 23–43
(podíl: 7 stran)
- (1987): A New Dependency Based Specification of Underlying Representations of Sentences. Theoretical Linguistics 14 (1987), pp. 143–172 (30 stran)
- (1988): New Dependency Based Specification of Underlying Representations of Sentences. In: COLING Budapest, Proceedings of the 12th International Conference on Computational Linguistics. Budapest 1988,
pp. 512–514 (3 strany)
- (1993): Underlying Structures and Unification. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 59–60, pp. 23–44. Praha, Univerzita Karlova 1993 (22 strany)
- Kuboň V., V. Petkevič, M. Plátek (1993): Formalism for Shallow Error Checking, JRP PECO 2824. Final Research Report of the Task Adaptation and Transfer of Description Formalisms. Saarbrücken 1993 (podíl: 5 stran)
- (1995): Formal Account of the Topic and Focus Articulation within Dependency Syntax. In: Palek B. (ed.), Proceedings of the LP'94: Item Order in Natural Languages. Prague, Charles University Press 1995 – Acta Universitatis Carolinae 1994 – Philologica 3–4, pp. 265–281 (17 stran). ISBN ISSN 0567-8269.
- (1995): Agreement in Czech. In: V. Petkevič (ed.), Linguistic Problems of Czech. Final Research Report for the JRP PECO 2824 project. Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha, 1995, pp. 68–129 (62 strany)
- (1995): Working Blanks (for syntactic rules). In: V. Petkevič (ed.), Linguistic Problems of Czech. Final Research Report for the JRP PECO 2824 project. Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha, 1995, pp. 140–146 (7 stran)
- Petkevič V., H. Skoumalová (1995): Vocalization of Prepositions. In: V. Petkevič (ed.), Linguistic Problems of Czech. Final Research Report for the JRP PECO 2824 project. Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha, 1995, pp. 147–157 (11 stran)
- (1996): Language Specific Applications – Application to Czech. In: Véronis J., I. Nancy (eds.), Common Lexical Specifications and Notation for Lexicon Encoding. COP Project 106 MULTEXT–East. Aix-en-Provence, Université de Provence 1996, 54–73 (20 stran), intermediate report. Délka celé zprávy: 165 s.
- (1995): Underlying Structures and Unification. In E. Hajičová et al. (ed.): Travaux du Cercle Linguistique de Prague (Prague Linguistic Circle Papers) Vol. 1. Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, pp. 157–182, 1995. ISSN 1383-7583, ISBN 90-272-544-1 (26 stran)
- Panevová J., V. Petkevič (1995): K některým otázkám gramatické shody v češtině (aspekty stylistické a sémantické). Práce z dějin slavistiky (z 15. česko-polského sympozia. Univerzita Karlova v Praze, Praha, pp. 81–95 (15 stran, podíl: 8 stran)
- Petkevič V. (1997): Profesor Petr Sgall sedmdesátiletý. Slovo a slovesnost LVII/2 – 1997, pp. 154–156. ISSN 0037-7031 (3 strany)
- Véronis J., N. Ide, T. Erjavec, V. Petkevič (1996): Multext-East: Multilingual Text Tools and Corpora for Central and Eastern European Languages. In: Proceedings of the TELRI conference in Tihany. Budapest, 1996, 120–129 (10 stran, podíl: 2 strany)
- MULTEXT-East Consortium (vč. Vladimíra Petkeviče) (1997): Lexical Specifications and Notation. COP Project 106 MULTEXT-East. WorkPackage WP1 – Task 1.1. Deliverable D1.1F – Final Report. Vyšlo na CD v rámci projektu MULTEXT-EAST v roce 1997 jako TELRI CD-ROM. Mannheim: TELRI CD-ROM Abteilung Lexik. Institut für deutsche Sprache R5, 6-13 D-68161 Mannheim.
- MULTEXT-East Consortium (vč. Vladimíra Petkeviče) (1997): Corpus Collection and Preparation. COP Project 106 MULTEXT-East. WorkPackage WP2 – Task 2.1. Deliverable D2.1F – Final Report. Vyšlo na CD v rámci projektu MULTEXT-EAST v roce 1997 jako TELRI CD-ROM. Mannheim: TELRI CD-ROM Abteilung Lexik. Institut für deutsche Sprache R5, 6-13 D-68161 Mannheim.
- MULTEXT-East Consortium (vč. Vladimíra Petkeviče) (1997): Corpus Markup. COP Project 106 MULTEXT-East. WorkPackage WP2 – Task 2.3. Deliverable D2.3F – Final Report. Vyšlo na CD v rámci projektu MULTEXT-EAST v roce 1997 jako TELRI CD-ROM. Mannheim: TELRI CD-ROM Abteilung Lexik. Institut für deutsche Sprache R5, 6-13 D-68161 Mannheim.
- Oliva K. D., V. Petkevič (1998): Phenomena Based Description of Dependency Syntax: A Survey of Ideas and Formalization. In Hajičová E. (ed.): Issues of Valency and Meaning. Studies in Honour of Jarmila Panevová. Karolinum, Charles University Press, Prague, 133–153 (21 stran). ISBN 80-7184-601-5.
- Dimitrova L., N. Ide, V. Petkevič, T. Erjavec, H. J. Kaalep, D. Tufis (1998): Multext-East: Parallel and Comparable Corpora and Lexicons for Six Central and Eastern European Languages. Proceedings of COLING-ACL'98, Montréal, Québec, Canada. 315–319 (5 stran). Též http://nl.ijs.si/ME
- Petkevič V. (1998): Special Cases of Non-Projective Constructions in the Syntax of Czech Sentence. Slavia 1998. Česká slavistika 1998. České přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 1998. Slovanský ústav, Praha, pp. 61–66 (6 stran). ISBN 80-85494-41-8.
- Petkevič V. (1998): Grammatical Coreference and Agreement in Czech. In: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 69, pp. 5–13 (9 stran). ISSN 0032-6585.
- Petkevič V. (1999): Czech Translation of G. Orwell's '1984': Morphology and Syntactic Patterns in the Corpus. In: Matoušek V., P. Mautner, R. Mouček, K. Taušer (eds.): Proceedings of the Text, Speech and Dialogue conference TSD'99 held in Mariánské Lázně 1999. LNCS 1692, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 77–82. ISBN 3-540-66494-7
- Oliva K., M. Hnátková, P. Květoň, V. Petkevič (2000): The Linguistic Basis of a Rule-Based Tagger of Czech. In: Sojka P., I. Kopeček, K. Pala (eds.): Proceedings of the Text, Speech and Dialogue conference TSD 2000 held in Brno 2000. LNAI 1902, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 3–8. ISBN 3-540-41042-2
- Petkevič V. (2000): K jubileu prof. Františka Čermáka. In: Jazykovědné aktuality XXXVII – 2000, č. 1 a 2. Praha, pp. 44–48. ISSN 1212-5326.
- The Czech Language. Jokes and Games (2000).
jokes
- (2000): Značkování, automatická morfologická analýza a
Desambiguace. In: Kocek J., M. Kopřivová, K. Kučera (eds.), Český národní korpus – Úvod a příručka uživatele. Filozofická fakulta UK – Ústav Českého národního korpusu, Praha, 25–34. ISBN 80-85899-94-9
- (2001): Neprojektivní konstrukce v češtině z hlediska automatické morfologické disambiguace českých textů. In: Hladká Z., Karlík P. (eds.): ČEŠTINA – univerzália a specifika 3. Sborník konference v Brně 22.–24.11. 2000. Masarykova univerzita v Brně, Brno 2001, 197–205. ISBN 80-210-2532-8.
- Čermák F., J. Klímová, K. Pala, V. Petkevič (2001): Design of the Czech Lexical Database. In: McEnery A., P. Rayson: Proceedings of the Corpus Linguistics Conference. University of Lancaster, Lancaster, 119–125. ISBN 1-86220-107-2.
- Hajič J., P. Krbec, P. Květoň, K. Oliva, V. Petkevič (2001): Serial Combination of Rules and Statistics: A Case Study in Czech Tagging. In: Proceedings of the Conference of the 39th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. CNRS – Institut de Recherche en Informatique de Toulouse and Université des Sciences Sociales. Toulouse, 260–267.
- Petkevič V. (2001): Český národní korpus a jeho jazykové značkování. In: Čeština doma a ve světě, roč. IX, 1 a 2 / 2001. Ústav českého jazyka a komunikace FFUK,
60–73. ISSN 1210-9339.
- (2001): Grammatical Agreement and Automatic Morphological Disambiguation of Inflectional Languages. In: Matoušek V., P. Mautner, R. Mouček, K. Taušer (eds.): Proceedings of the Text, Speech and Dialogue conference TSD 2001 held in Železná Ruda, Czech Republic, 2001. TSD 2001, LNAI 2166, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 47–53. ISBN 3-540-42557-8.
- (2001): Automatic Detection of Subject and Verbal Predicate in the Czech Translation of G. Orwell's '1984'. In: Zybatow G., U. Junghanns, G. Mehlhorn & L. Szucsich (eds.): Current Issues in Formal Slavic Linguistics. Proceedings of the Third European Conference on Formal Description of Slavic Languages (FDSL'99) held in Leipzig. Peter Lang, Frankfurt am Main, pp. 506–518. ISSN 1436-6150, ISBN 3-631-39187-0, US-ISBN-0-8204-5487-7.
- (2002): Language Corpora. In: Gjornâl Furlan des siencis (Friulian Journal of Science) 1. 2002. Societât Sientifiche e Tecnologjiche Furlane, Udine, pp. 133–151. ISBN 88-8420-081-4.
- Karlík P., M. Nekula, J. Pleskalová (eds.) (2002): Encyklopedický slovník češtiny. Nakladatelství Lidové noviny, Praha. ISBN 80-7106-484-X. 604 pp. Jedním ze spoluautorů je i Vladimír Petkevič, který napsal tato hesla:
Český národní korpus (pp. 67–68)
Gramatika formální (pp. 155–157) (spolu s Karlem Olivou)
Jazyk formální (p. 192)
Korpus jazykový (pp. 235–236)
Lexikografie korpusová (p. 243)
Lingvistika komputační (p. 247)
Lingvistika korpusová (p. 248)
Lingvistika matematická (p. 250–251)
- Petkevič V., M. Hnátková (2002): Automatická morfologická disambiguace předložkových skupin v Českém národním korpusu. In Hladká Z., Karlík P. (eds.): ČEŠTINA – univerzália a specifika 4. Sborník konference v Brně, listopad 2001. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, pp. 243–252. ISBN 80-7106-611-7.
- (2003): Subject-Predicate Agreement and Automatic Morphological Disambiguation of the Czech National Corpus. In: Kosta P., J. Błaszczak, J. Frasek, L. Geist, M. Żygis (eds.): Investigations into Formal Slavic Linguistics. Contributions of the Fourth European Conference on Formal Description of Slavic Languages – FDSL IV held at Potsdam University, November 28–30, 2001. Peter Lang, Frankfurt am Main, pp. 315–328. ISSN 1436-6150, ISBN 3-631-51588-X, US-ISBN-0-8204-6512-7.
- Erjavec T., C. Krstev, V. Petkevič, K. Simov, M. Tadić, D. Vitas (2003): The MULTEXT-East Morphosyntactic Specifications for Slavic Languages. In: Vitas D., T. Erjavec, M. Tadič, Proceedings of the EACL 2003 Workshop on Morphological Processing of Slavic Languages. EACL 2003, Association of Computational Linguistics, Budapest, pp. 25–32 (8 stran). Též http://nl.ijs.si/ME/V2
- (2004): Využití pravidel pro negaci v automatickém značkování českých korpusů. In Hladká Z., P. Karlík (eds.): ČEŠTINA – univerzália a specifika 5. Sborník konference v Brně, listopad 2003. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, pp. 143–150. ISBN 80-7106-659-1.
- Křen M., F. Čermák et al. (2004): Frekvenční slovník češtiny. Nakladatelství Lidové noviny, Praha. ISBN 80-7106-676-1. 595 pp. Jedním ze spoluautorů je i Vladimír Petkevič.

- (2004): Rule-based Part-of-speech and Morphological Disambiguation of the Czech National Corpus. In Proceedings of the International Conference „Corpus Linguistics – 2004“. St. Petersburg University Press, St, Petersburg, pp. 271–285.
- (2005): Za češtinu (ne)homonymní, aneb jako odstranit slovnědruhovou a morfologickou homonymii v českých korpusech. In: Blatná R., V. Petkevič (eds.), Jazyky a jazykověda. Ústav Českého národního korpusu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha, pp. 247–266 (20 stran).
- (2005): Počítačová podoba Staročeského slovníku. In: Nejedlý P., M. Vajdlová (eds.), Verba et historia. Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha, pp. 281–290 (10 stran).
- (2004): Lokál a jeho automatická identifikace v korpusu SYN2000. In Karlík P. (ed.): Korpus jako zdroj dat o češtině. Sborník konference v Brně, 4. 11.–6. 11. listopadu 2004. Masarykova univerzita v Brně, Brno 2004, 51–62. ISBN 80-210-3595-1.
- Blatná R., F. Čermák et al. (vč. Vladimíra Petkeviče) (2005): Jak využívat Český národní korpus. Nakladatelství Lidové noviny, Praha. ISBN 80-7106-736-9 (180 stran).

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek