KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ZAHRADNIK, Stanisław, PhDr. CSc.

* 1932

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Dějiny - Česko (Československo)
Dějiny - Polsko
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Polonistika - Dějiny
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny polské národní menšiny na Těšínsku
- dějiny hutnictví železa a sociálně-kulturní problematiky na Těšínsku
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Třinecké železárny 1906-1938 : období Báňské a hutní společnosti. - Praha : Práce, 1969. - 352 s.
- Třinec : historický nástin vydaný u příležitosti 40. výročí povýšení na město. - Třinec : Městský národní výbor, 1972. - 88 s.
- Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej (w byłych powiatach czeskocieszyńskim i frysztackim) 1939-1945. - Opole : Instytut Naukowo-Badawczy, 1988. - 302 s.
- Czasopiśmiennictwo w języku polskim na terenach Czechosłowacji w latach 1848-1938. - Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich, 1989. - 256 s.
- Struktura narodowościowa Zaolzia na podstawie spisów ludności 1880-1991. - Trzyniec : S. Zahradnik. - 107 s.
- Korzenie Zaolzia / Stanisław Zahradnik, Marek Ryczkowski. - Warszawa : Polska Agencja Informacyjna, 1992. - 181 s.
- Ropice – vesnice Těšínska. – Ropice : Obecní úřad Ropice, 2004. – 232 s.
– Ropica – wioska cieszyńska. - – Ropice : Obecní úřad Ropice, 2004. – 232 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek